onsdag 20. august 2008

Heia Hjermann!

Barneombud Reidar Hjermann vil at henlagte saker om seksuelle overgrep mot barn skal komme fram i en politiattest. Om barneombud Reidar Hjermann får det som han ønsker, vil menn og kvinner som har vært mistenkt for seksuelle overgrep mot barn, få dette nedfelt i en politiattest selv om saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

Advokatforeningen raser, og mener dette er totalt uhørt. Uskyldige bli rammet. Når en sak er henlagt, så er personen uskyldig etter loven, sier nyvalgt leder i Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg Arild Humlen. Selvsagt henger Frp seg på. Jan Arild Ellingsen sier at dersom man ikke er dømt for noe, så skal man ikke straffes for det, og det kan påvirke en uskyldig person resten av livet.

Men som Hjermann sier, så er det jo ekstremt vanskelig å bevise seksuelle overgrep mot barn, og lang vei å gå for å få en fellende dom. Derfor går mange skyldige overgripere fri.

Advokatforeningen og FRP fremhever voksnes rettssikerhet, hva med barnas sikkerhet? Ja, forslaget fra Barneombudet kan føre til at uskyldige voksne får svi. Men slik systemet er idag er det netopp barna som får svi.

Så hvem skal da gå foran? Uskyldige voksne eller uskyldige små barn? Svaret burde være enkelt!

7 kommentarer:

Koppa Dasao sa...

Du glemmer én ting i din hyllest av dette overgrepet mot menneskeheten Hjerman kommer med. Barna betaler kanskje en høy pris for politikkerenes unlatelsesovergrep, men barn vil betale en enda høyere pris dersom dette forslaget til Hjerman blir lov.
Det vil være enda et steg nærmere en norsk versjon av jødenes krystallnatt i Tyskland.

Når har dette korstoget mot seksuelle overgrep mot barn foregått i rundt 10 år, og i den perioden har antall seksuelt misbrukte barn økt fra ca 110.000 til over 140.000. Hva forteller dét om verdien av tiltakene?
Det forteller meg at vi er på gale veier, og det forteller deg og andre som deg at man må stramme inn enda mer. Og imens dere strammer inn, vil antall seksuelt misbrukte barn bare øke.

Anonym sa...

I de sakene vi snakker om her, der mannen (praktisk talt alltid en mann!) er uskyldig, vil både barn og voksen bli skadelidende om det blir slik du vil - at enhver anklage mot en mann skal behandles som en fellende dom. En far mister sitt barn, et barn mister sin far. Eller, som vi så for noen år siden: Et helt bygdesamfunn rives fra hverandre, og en av de som det ble reist beskyldninger mot tar sitt eget liv.

Jeg var selv pappa, men er det ikke lenger. Fordi noen har noe felles med deg: Også de "fordypet seg inn i teologien" og fant ut at de ønsket å ramme en som ikke delte deres livssyn. De kontaktet vår nye tids guder - psykiatrien. Journalen sier i klare ord at det var nødvendig å legge inn min datter for å isoleren henne fra meg, vedtatt to dager etter at de fikk en telefonhenvendelse fra religiøse fanatikere.

Ingen tør angripe psykiatrien. De holdt min datter innesperret i to år for å kunne kontrollere all hennes kontakt med meg, og de har i ettertid sørget for at hun har hemmelig bopæl og telefonnummer.

Nå er det det at jeg er den ene part i et tenkt overgrepsforhold, så jeg VET, med 100% sikkerhet, at det er oppspinn. Ingen tvil. Men min datter er fratatt sin far, jeg er fratatt min datter.

Og du sier at "Svaret burde være enkelt!". Ja, sånn kan det se ut for deg. Ikke for meg.

Anonym sa...

Hva med dette hypotetiske scenarioet Kirsti:

Noen liker ikke deg eller for den slags skyld Hjermann. Hans forslag, som du hyller, er vedtatt.

Disse slu personene som ikke liker deg og Hjermann anmelder dere for seksuelt overgrep mot et, eller flere, barn.

For deg er jo da saken enkel - dere er pr. Hjermann, og deres egen definisjon, skyldige - henleggelse pga. av bevisets stilling er jo ingen frifinnelse.

Så ville det vel bare være for Hjermann å komme seg ut av Barneombudsstolen og og du burde vel tre ned fra Sametinget. Din potensielle teologi fremtid er vel også i et slikt scenario begrenset da man fort kommer i kontakt med barn.

Som du sier - svaret burde være enkelt! Men er det lenger det?

Anonym sa...

«Advokatforeningen og FRP fremhever voksnes rettssikerhet, hva med barnas sikkerhet? Ja, forslaget fra Barneombudet kan føre til at uskyldige voksne får svi. Men slik systemet er idag er det netopp barna som får svi.

Så hvem skal da gå foran? Uskyldige voksne eller uskyldige små barn? Svaret burde være enkelt!»

Så enkelt er det neimen ikke. Her setter du en definitiv og klar krenkelse mot voksne opp mot en antatt risiko for barn.

Det er to vidt forskjellige ting.

Slik systemet er i dag, får barna svi. Svi? På hvilken måte får barna svi? Kan du dokumentere eller i det minste sannsynliggjøre at det er et problem at barn blir seksuelt krenket et sted hvor krenkeren er ansatt og i tillegg er siktet eller tiltalt for et overgrep men ikke dømt?

Dette er så marginalt, at du aner ikke engangn hvor tynt argumentet ditt er.

Anonym sa...

Joda, Anonymous, det er lett å forstå argumentasjonen din mot forslaget til Hjermann. Det beste hadde selvfølgelig vært om lovverket og rettssystemet fanga opp og straffa alle skyldige, og ingen andre. Slik tror jeg dessverre aldri det vil bli....

Jeg synes forresten at du skriver veldig bra, formulerer deg klart og tydelig, og framstiller argumentene dine på en veldig god måte. Jeg skjønner at du har et godt ordforråd, at du vet mye om samfunnet vi lever i, og at du har en del erfaring. Hvor mange barn tror du ville være i stand til å forsvare seg selv, slik du nettopp har gjort?
En kan sikkert si mye om forslaget til Hjermann, men jeg synes iallefall at han gjør en god jobb. Jobben hans er nemlig å tale barnas sak.

kirsti guvsám sa...

Jeg skjønner argumentene med rettssikkerhet, men synes det er bra av Barneombudet å komme med en slik brannfakkel. Det er en viktig sak å diskutere, for hvor blir det av barnas rettssikkerhet? Det er virkelig et problem at overgripere blir anmeldt gang på gang, men siden ingen var der i gjerningsøyeblikket og var vitner, så går de fri. Og forgriper seg på nytt. Det er et problem at overgriperne ikke blir straffet. Og hva gjør vi med det? Svært lite ser det ut til.

For øvrig er det ikke bare menn som forgriper seg på barn. Det gjør også kvinner. Men akkurat det er dessverre alt for stort tabu.

kirsti guvsám sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.