torsdag 3. desember 2009

Jubileumsgåve til Samisk hus i Oslo

Ah... budsjettbehandling på Sametinget er dagens program. Tall hit og tall dit. Nokon der ute som høyrer på?

I allefall:

NSR vil auke støtten til Samisk Hus i Oslo med 100 000. Det er ein svært passende gåve til ein 5-årsjubilant.

Samisk Hus i Oslo har no i helga 5-årsjubileum, og har lagt opp til ei storstilt feiring. Det er ein viktig møteplass for samar i Oslo, ja og for samar i området kring Oslo og. Samisk hus har i løpet av dei fem siste åra fått ein viktig rolle som samisk kultur- og språkbærer.

Det samiske miljøet i hovudstaden er stort og mangfoldig. Vi i NSR meiner eit stabilt kulturhus som er sikra drift- og utvilkingsmuligheter nettopp er viktig for det samiske miljøet i Oslo. Samisk hus er dessuten også et "vindu" som viser kva som rører seg i det samiske miljøet idag.

Det er slik at fleire og fleire samar busetter seg i dei store byane. Derfor må Sametinget ha ein aktiv bypolitikk. Så kanskje ta ein titt på NSR sin bypolitiske plan?

Vil fleirtalet vere med på jubileumsgåva til Samisk hus i Oslo?

Ingen kommentarer: