fredag 29. februar 2008

Ta bare det du trenger! og når du ikke trenger det mer, må du gi det tilbake til naturen!

Samiske verdier som grunnlag for naturforvaltning!

Et hvert menneskets handlinger bygges på verdier og grunnholdninger, enten på egne eller på det som er rådende i samfunnet..

En god miljøpolitikk er viktig! Målet er at våre fremtidige generasjoner skal ha gode livsvilkår. Det er et stort ansvar som vi har, og det kommer til å kreve mye av oss av alle. Det er ikke nok med fine ord og politisk korrekte meninger.

Jeg mener at vi i Sametinget må bygge vår miljøpolitikk på samiske grunnverdier. Asta Balto holdte en foredrag om samiske verdier på sametinget denne uka, noe som var spennende og viktig! Hva som er samiske verdier er vi kanskje ikke så flinke å snakke om, men det er viktig at vi tenker rundt det, og bevisstgjør oss selv. Jeg ønsker at Sametingets miljøpolitikk skal tuftes på disse verdiene- og jeg bet meg spesielt merke i en av verdiene- man bruker bare det man trenger, og det man ikke trenger mer, det gir man tilbake til naturen!

Hvilke konsekvenser får et slikt grunnsyn for for naturforvaltningen? Muligens en hel del radikale omveltninger. Utfordringen blir å omgjøre dette til praktisk politikk. Vi må handle på ulike arenaer; internasjonalt, nasjonal, regionalt og lokalt.

Noen av nøklene er mener jeg holdningsendring, kunnskapsøkning og bevisstgjøring av våre verdier. Vår kultur og vår historie har mye mye å by på-på dette området. Våre eldre er levende bøker- de bærer på historisk kunnskap og kunnskap om hvordan man videre skal forvalte. Satsing på tradisjonell kunnskap må derfor være et viktig satsningsområde.

Jeg selv har vokst opp med en rik fortellertadisjon, blant annet er jeg blitt lært opp til at vi aldri skal kaste varmt vann ut i naturen uten så si "unna for varmen" for det kan jo være noen der, som vi ikke ser, men som kan brenne seg... Jeg har fått høre og lære hvordan man oppfører seg i naturen, noe som virkelig er verdifull lærdom. Slike fortellinger lærer oss at vi ikke er alene i naturen, at vi ikke hersker over den og at vi må leve i et samspill med den. Vi lærer å være ydmyke.

Jeg tror vi må ta tilbake disse verdiene. Vi har blitt alt for påvirket av vestlig tankegang. Noe av det vestlige tankegodset er positivt, men dessverre ikke alt. Vestlige misjonærer kom til Sápmi med en tolkning av skapelsesberetningen i 1 mosebok- at mennesket herker over naturen. En holdning som jeg tror har vært med på å føre samfunnet dit det er idag. Men hva er det som ikke ble fortalt oss? Jo at Adam betyr jord! At det er enda en skapelsesberetning der
, hvor Gud skaper mennesket av nettopp jord. Hva med de samiske skapelsesberetningene? Det kunne vært interessant å gå inn i dem og se hva de sier om mennesket, og menneskets plass i skaperverket.

Uansett forklaring på hvorfor ting er blitt som det er blitt, så har vi selv ansvar å ta tak i disse ufordringene! Vi må ta gode, kloke og modige valg.

Ingen kommentarer: