tirsdag 16. juni 2009

Frelse + Helse = Sant (?)

Sist helg var det samiske kirkedager i Enare! Jeg glimret med mitt fravær- dessverre! Jeg deltok nemlig på samiske kirkedager i Jokkmokk for noen år siden, og syntes det var veldig bra! En avdanka(?) ungdomskonsulent i Samisk kirkeråd er riktignok mest spent på hvordan ungdomsprogrammet var denne gangen.

Helsevesnet er gudsfornektende mener Ole Mathis Hetta, seniorrådgiver i samisk samfunnsmedisin og 3.kandidat på NSR sin liste i Sør- Norge. Han holdt nemlig foredrag om helse og frelse på kirkedagene. Han mener at siden helsevesenet er basert på et system med materialistiske trekk, så blir det vanskelig for helsearbeidere å være åpne for at åndelige velvære er viktig for menneskers helse.

I går kveld så jeg en dokumentar om Snåsakaill`n - Joralf Gjerstad. Han så noe jeg la spesielt merke til, at når man ikke har det godt inni seg, så kan det føre til at man blir fysisk syk. Å ha det vondt inni seg kan ha flere årsaker, som kan bunne i åndelighet.

Hva nå enn denne åndeligheten måtte være.

Som religionsviteren og hobbyteologen jeg er, så mener jeg at åndelighet er noe av det mest fundamentale i et menneskets liv. Det er grunnlaget for hvordan man forstår verden, grunnlaget for valg og handlinger. Jeg mener alt er en helhet og henger sammen. Rokkes noe, så rokkes det andre.

Tro kan flytte fjell står det visst et sted. Sykepleiersvigerfar er overbevist om at ei hand å holde i av og til kan være den beste medisinen.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Dette er jeg virkelig helt enig i! Selv om jeg knapt kan kalles religiøs. Man distanseres litt fra problemstillingen når det kalles "åndelighet", slik Ole Mathis sier. Men når du argumenterer slik du gjør, så er jeg helt enig! Å ha det godt inni seg, og ha en hånd å holde i er veldig viktig også for den fysiske helsa!

fristatprinsessa sa...

Har du fått med deg Helse-Frelse-prosjektet på Hunt-undersøkelsa? Det er sikkert noe som du ville syntes er interessant...http://www.vl.no/samfunn/article3276483.ece?service=print