fredag 29. mai 2009

Barn har rett!

Barn har RETT! Rett og slett!

Denne uken entret barn talerstolen på Sametinget og fortalte om deres hverdag. Den inneholder blant annet mobbing, manglende læremidler og samiskundervisning på ettermiddagstid når de andre barna har fri.

Det er urettferdig.

Det er velkjente problemstillinger, men hvordan skal vi hanskes med dem? Det gjør inntrykk å høre dette fra barna selv, på eget morsmål!

Vi hadde seminar om barnekonvensjonen på Sametignet denne uken. Den fyller tjue år nå i 2009, og vi hadde en rekke gode innlegg. Først og fremst barna selv, Sametingets ungdomspolitiske utvalg, Redd Barna, Lucy Smith og Hadi Lile.

Det er bare å konkludere med at vi har litt av en jobb å gjøre for å oppfylle barnekonvensjonen!

Så brett opp armene- rett og slett!

Ingen kommentarer: