tirsdag 20. mai 2008

DIALOG MED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET - Spørsmål til Sametingsrådet

.. og dette spørsmålet får jeg svar på i neste uke under plenum.

;)kirsti


Sametingets dialog med kunnskapsdepartementet.

Vi kan lese på NRK Sámi Radios nettsider 29.04.2008 at rådsmedlem i Sametinget, Jørn Are Gaski kaller Kunnskapsdepartementet for udugelige.

Støtter sametingspresidenten denne karakteristikken av Kunnskapsdepartementet?

I forbindelse med oppfølgingen av Strategisk læremiddelplan er Sametinget avhengig av en konstruktiv dialog med Kunnskapsdepartementet. Uavhengig av om sametingspresidenten deler Gaskis meninger om departementet, har sametingspresidenten vurdert om slike uttalelser kan påvirke dialogen med Kunnskapsdepartementet?

Ingen kommentarer: