tirsdag 20. mai 2008

NORSKE OG STATSEIDE SELSKAPERS VIRKSOMHET I URFOLKSOMRÅDER. Spørsmål til sametingsrådet.

Jeg har stilt følgende spørsmål til Sametingsrådet, og de vil svare på dette neste uke under Sametingets plenum.


Norske og statseide selskapers virksomhet i urfolksområder
Norge er involvert i utnyttelse av naturressurser i urfolksområder verden over, både gjennom Statens pensjonsfond Utland, og gjennom helt og delvis statseide selskaper. For eksempel har Statens pensjonfond Utland investert i Aracruz Cellulose, og selskapet SN Power (eid av Statkraft og Norfund) satser på vannkraftsutbygginger i Chile. Både Aracruz Cellulose og SN Power har blitt kritisert for å ta seg til rette på urfolksområder og for ikke å gå i dialog med dem.

Sametinget har tidligere stått for den holdningen at vi skal forlange samme standard på samfunnsansvar av norske selskaper i utlandet, som vi gjør av dem i Norge. Det finnes også etiske retningslinjer for Statens pensjonsfond.

Sametingspresident Egil Olli var i møte med Finansminister Kristin Halvorsen. Drøftet Sametingspresidenten dette med ministeren? Hva er Sametingsrådets holdning til dette?

Utenriksdepartementet ba nylig om innspill til en Stortingsmelding om samfunnssansvar, internasjonalt arbeid og initiativ. Har Sametingsrådet kommet med innspill til denne meldingen?

Ingen kommentarer: