onsdag 19. august 2009

Samisk eldrebølge i Sør-Norge


Áhkko og áddja skal få snakke samisk hos legen!


Alle samiske eldre har rett til omsorg på egne premisser. Jeg mener at samisk språk, samiske verdier og tradisjonell samiske mat skal være en viktig det av omsorgstilbudet. Dette er en av mine viktigste kampsaker i den kommende sametingsperioden. Vi i NSR har allerede foreslått en del tiltak, som vi vil fortsette å jobbe for å få til.


Mange husker nok dokumentaren ” Min mors hemmelighet” som ble sendt på TV2 sist vinter. Den handlet om en kvinne som først i voksen alder oppdaget at hennes mor er same. Dette er dessverre ikke et enestående tilfelle der eldre samer mister sitt andrespråk, norsk, og bare responderer på sitt morsmål - samisk. Den følelsesladde dokumentaren viser i klartekst at når en blir pleietrengende så er det morsmålet det viktigste kommunikasjonsverktøyet. Dette er viktig å ta på alvor.

Vi står nå foran en samisk eldrebølge i Sør-Norge. Det er mange samer som har flyttet sørover, enten på grunn av arbeid, valg av partner eller andre årsaker. Nå nærmer mange av disse seg alderdommen, og samfunnet står overfor nye utfordringer. Hvordan skal vi hanskes med den samiske eldrebølgen utenfor de tradisjonelle samiske kjerneområdene?


Alle samer har rett til et tilpasset helsetilbud, uansett hvor i landet vi bor. Hvor man velger å leve livet sitt skal ikke være avgjørende for hvilket tilbud man får. Å få det til i praksis- på en tilfredsstillende måte, er en stor utfordring - og den utfordringen vil vi nå møte!


Det er noen konkrete tiltak man kan gjøre. Det ene er å utvikle materiell og kurstilbud til pleiere/ helsevesen som møter samiske pasienter. Deretter må samisk kulturforståelse være en del av grunnutdanningen til alle landets helsearbeidere.


Jeg tror en annen viktig løsning er at i et område med mange samer, for eksempel Oslo, så får en institusjon et spesielt ansvar for samiske brukere i området. På slike avdelinger skal personalet da få opplæring i samisk kultur og ha forståelse for eller av samisk språk.Dessuten så vil NSR ha et samisk nasjonalt kompetansesenter som skal veilede og opplære helsepersonell til å håndtere samiske pasienter.


Våre eldre blir ikke akkurat yngre, så det haster å få dette på plass!


Ingen kommentarer: