onsdag 5. november 2008

Bra Idretts- Norge!

nå må Kirke- Norge komme etter!

NRK Sámi Radio
skriver at idretten nå innfører politiattest for ansatte, trenere og andre som jobber med mindreårige barn og funksjonshemmede.

Informasjonsrådgiver i Norges Idrettsforbund, Martin Hassal begrunner Idrettsstyrets beslutning med at man tenker på sikkerheten til de det gjelder.

– Bakgrunnen er jo at det har vært runder der frivilligheten i Norge har sett på muligheten til å innføre krav om politiattester på mennesker som har ansvar i frivillige organisasjoner. Da har idretten bestemt at politiattest, som viser at man ikke er involvert i sexuelle overgrep mot mindreårig, er ønskelig å innføre i idretts-Norge, forklarer Martin Hassal.


Nå må kirke- Norge komme etter. Kirken og øvrige kristne organisasjoner har betydelig frivillig arbeid blant barn og unge. Ungdommens kirkemøte(UKM) tok opp dette i 2006(Sak 07/06) og sa følgende:

Det er ønskelig at alle ansatte i store og små stillinger i kirken skal levere politiattest før de begynner i stillingen. Det er imidlertid viktig å være klar over at en politiattest ikke gir all informasjon om personens bakgrunn.

UKM -06 etterlyste også retningslinjer som skal hindre overgrep og vold. UKM- 06 mener det er en fordel å ha felles retningslinjer for alle som jobber med barn og ungdom i kirke, idrettslag, korps og annet frivillig ungdomsarbeid. Da vil en få en felles standard for gjennomgang av viktige tema, blant annet vold og overgrep. UKM- 06 fremhever et eksempel fra Tyskland. Der er det i samarbeid mellom myndighetene og ungdomsorganisasjonene utarbeidet et sertifiseringsopplegg for frivillige ledere i barne- og ungdomsarbeid, noe som de kaller ungdomslederkort.

Ingen kommentarer: