tirsdag 18. november 2008

NSR sitt ungdomsbudsjett!


NSR vil ha et Ungdomsfond!


Det foreslår vi i Sametingets budsjett for 2009. Vi har satt av 250 000 til Ungdomsfondet. Dette er et fond hvor terskelen skal være lav for å tildele midler til ulike ungdomstiltak, og vi tror dette vil
stimulere til at samisk ungdom bidrar til å skape noe aktivt i sitt eget lokalmiljø.

NSR ønsker ungdomsorganisasjon på tvers av landegrensene!

Den samiske ungdomskonferansen i Lycksele nå i 2008 understreket viktigheten med å ha en samisk ungdomsorganisasjon på tvers av landegrenser. NSR støtter dette og gir i vårt budsjettforslag mulighet for økonomisk støtte i etableringsfasen.

NSR vil ha forebyggende tiltak innen helse
!

Ungdomskonferansen i Lycksele tok også opp temaet psykisk helse blant ungdom, og ønsker at dette skal være sentralt i Sametingets arbeid. Dette følger NSR opp i budsjettforslaget for 2009 hvor vi setter av 500 000 til forebyggende helsearbeid. Der har vi prioritert blant annet ungdom og psykisk helse.


NSR vil ha reell ungdomssatsing!

Fra før er det også en pott hvor ungdom kan søke til ulike aktiviteter. Jeg registrerer at Arbeiderpartiet henviser til den og sier at det er storstilt ungdomssatsning. Men den potten de refererer til har vært der i mange år, og de har heller ikke foreslått å øke den. Uansett: Veldig flott at Sametingets politikere vil ha ungdomssatsing.

Jeg var kjempestolt da vi leverte fra oss budsjettforslaget vårt i forrige uke. Kjempeglad og gira, for dette er virkelig den beste ungdomssatsninga i et Sametingsbudsjett noensinne. Arbeiderpartiet sier de satser på ungdom, så nå håper jeg at de støtter vårt budsjett, så vi virkelig får en reell ungdomssatsing!