tirsdag 25. november 2008

Snacks fra plenum

Habilitet, eller aller helst inhabilitet er et tilbakevendende tema her på Sametinget.

Nå tar det nye former. Janos Trosten fra Klar Samisk Røst tar opp habiliteten mellom Sametinget og Regjeringen. Hvordan kan Same- Ap konsultere Ap- regjering? "Det er inhabilitet når President Olli skal konsulterer med sine egne om så viktige saker". Vel han har jo et poeng at den koblinga er uheldig. Men minerallovsaken viser jo uansett at Same- Ap har fint lite innflytelse i sin egen regjering...

Jeg synes at noen bør studere sametingspolemikken. Den er fasinerende med blikkveksling, vriing ogvending på alle formuleringer.

NSR sin representant Randi Skum kritiserte at presidenten kalte reindriftsnæringa for maktsyk, og hun at dette er med på å stigmatisere en hel næring. Ap sin gruppeleder tok deretter replikk og sa at det nettopp er Randi Skum som stigmatiserer næringa, siden hun i det hele tatt stiller kritisk spørsmål ved det. Det er jo viktig at man er bevisst på hvilke begreper man bruker.

Nei, sier en Ap-representant, vi kan jo ikke svare for Ap sin statsekretær i samiske saker. Så går neste mann på talerstolen, også fra Ap, og nettopp forsvarer statsekretæren. Statssekretæren har visstnok sagt at samiske barn må regne med å ha samiskundervisning på kveldstid. Jaja, det er uansett vanskelig å vite hva Ap egentlig mener om samisk skole. Mer samisk? Bedre samisk? Samisk gjør elever dårlige i engelsk? Jeg er i allefall ikke blitt klokere.

Representanten fra Finnmarkslista Toril Bakken Kåven hevder at AP er i kameraderi med NSR- i allefall på konsultasjoner. Hun taler smågruppenes sak, men Ap og NSR er liksom motpoler på Sametinget. Vel, det er uansett rådets ansvar å inkludere (hele) opposisjonen på konsultasjoner.

Visepresident Marianne Balto nevner at nettverk er viktig. Javisst er det viktig, men kan jo også misbrukes. Jeg er for øvrig glad at det settes fokus på det, og NRK sin maktbase synes jeg er svært god. Når kommer den for oss Sametingspolitikere?

For øvrig skryter Balto om at Ap har bygd opp samfunnet. Ja, vel og merke det norske. Hun er veldig stolt av det. Men man kan jo minne på at mens NSR bygde opp det samiske samfunn, så førte Ap an i fornorskningen av nettopp samene.

President Olli liker fredspipe, men kanskje ikke bestandig? Han har tatt på seg en meklerrolle i Nervei- saken, men det er vel flere steder man trenger mekling og dialog? NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo stilte dette spørsmålet, og viste til situasjonen for Sijti Jarnge. Ap sin varaprepresentant krever at Sametinget griper inn i krisen, mens Ap- rådet anser det ikke som en krisesituasjon i det hele tatt.

Ja, rådets beretning kan inneholde så mangt. Men hvor mange spørsmål svarte egentlig sametingsrådet på? Randi Skum skriver om Sametingsrådets Houdini- manøvre.

Nå er det lunch på hotell, og dessert så klart. Da vi kom inn på Sametinget avtalte Susanne Amalie og jeg at vi skulle spise dessert hver gang det ble servert, det vil si to ganger daglig. Den avtalen forbigås med stillhet. Hotell- kost ble i hardeste laget for en som helst vil ha brødskive med leverpostei til kvelds.

2 kommentarer:

Randi Kristin sa...

Ja,det er unektelig et et kunststykke i seg selv av Olli å vri saken til at det er jeg som stigmatiserer næringen når han selv har vært så klar i media på at reindrifta misbruker sine rettigheter. Det kan ikke misforstås. Jeg vet at mange i næringen reagerte på presidentens uttalelser, derfor var det viktig å ta det opp. Jeg har også registrert når Olli uttaler seg om en konkret sak i reindriften, snakker han som oftest om "reindriften" som om det gjelder hele næringen.Det er i seg selv stigmatiserende.

kirsti sa...

Det kalles bortforklaring!! Men er en typisk retorikk.