torsdag 20. november 2008

NSR vil styrke Samisk hus i Oslo

NSR vil øke støtten til Samisk hus i Oslo med 26 % . Det vil si å øke med 60 000 i budsjett for 2009.

Samisk hus i Oslo er viktig! Det er et samlingspunkt, både for de som vil ta en tur på lørdagskafeen, delta i arrangementer, og ikke minst for alle de frivillige som nettopp planlegger og gjennomfører alle aktivitetene.

Riktignok kunne vi hatt noe annet enn kontorlokaler i 7 etg. Riktignok burde det vært lokaler som var bedre tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er ikke lett for noen verken i rullestol eller med rullator å komme seg dit. Ja, det er drømmer om et stort hus som kan romme alle aktivitene som allerede er i gang og som man ønsker å sette i gang.... Men for å nå mål så må man jobbe, og det huset vi har idag er virkelig et godt utgangspunkt.

Som tidligere skrevet så fulgte ikke Arbeiderpartiet opp sin egen politikk, ved å sette Samisk Hus i Oslo på søkerbasert ordning. De sier de vil styrke Samisk hus, så nå får vi se om de vil øke bevilgningen. Budsjettet skal opp til behandling i plenum neste uke.

Facbookere kan jo gjerne melde seg inn i Samisk hus - gruppa! :)

Ingen kommentarer: