torsdag 5. februar 2009

Religionsvern

Jeg rakk ikke å forstå meningen med regjeringens religionsvern, før hele forslaget ble trukket tilbake. Det var klokt av regjeringen å trekke den tilbake, men kanskje ikke fullt så klokt å foreslå en paragraf som få (eller ingen?) skjønte poenget med.

Blasfemi- paragrafen forsvinner, men regjeringen ville i stedet utvide rasismeparagrafen til også å gjelde «kvalifiserte angrep på religion eller livssyn» for å verne «ulike religioner og den enkeltes religiøse følelser». Hmmm.. dette ble jeg ikke klok på. Hva er kvalifiserte angrep? Vernes mot hva og hvem? Hvilke religiøse følelser kan krenkes? Vi skal i allefall få tegne profeten Muhammed, sa statsministeren. Men er ikke nettopp det å tråkke på andres religiøse følelser så vet nå ikke jeg.....

Det hele ble stadig mer forvirrende, og jeg funderte på hvilke handlinger dette forslaget skulle dekke, som ikke er dekt i eksisterende lovverk. Jeg ønsket rett og slett et eksempel. Men før jeg rakk å ønske det så veldig lenge, og skrive blogginnlegget som jeg planla, var det trukket tilbake.

Godt er nå det!

Mon tro om de vurderte å verne religion mot misbruk
- ja for eksempel mot maktkåte mennesker som trenger argumenter for å tråkke på andre....

Ingen kommentarer: