mandag 23. februar 2009

sabme.no

Jeg synes det nå er på tide at vi får en internettportal hvor all offentlig informasjon i Sábme samles. Derfor foreslår jeg det som ny sak på Sametingets plenumssamling i morgen.Jeg mener at Sametinget nå må ta initiativ til opprettelse av en slik informasjonsportal.

En slik nettportal vil være en veiviser inn i det samiske samfunn, både når det gjelder språk, utdanning, næring og kultur. Nettportalen må inneholde informasjon om alle rettigheter samer har. Eksempler på dette er retten til opplæring i og på samisk, muligheter for samisk barnehage, muligheter for tolk i helsetjenester med mer. Det vil være nyttig å samle all denne informasjonen på et sted.

Nettportalen kan også inneholde en funksjon hvor man sende inn spørsmål og få svar. Det er viktig at nettportalen tilrettelegges både for ungdom og eldre, og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Kanskje kan portalens navn være sabme.no?

Ingen kommentarer: