onsdag 24. mars 2010

Kunstgressbane, eller var det veiprosjekt?

Jaja, samme sak.

No meiner sametingspresident Egil Olli at Tysfjord og det lulesamiske området må vere nøgde. For 300 000 til veiprosjekt i Musken er verkeleg bra. Sjølv om han tidlegare har lovt 500 000. Ja, for området har jo fått mykje. 450 000 faktisk! 150 000 til kunstgressbane litt lenger ut i fjorden, og resten til Musken- vei.

Som om det hjelper "vei-til-Musken"-prosjektet at det kjem ein kunstgressbane.

Nei, fleirtalet på Sametinget får finne anna argumentasjon enn å dekke seg bak ein kunstgressbane.