tirsdag 21. oktober 2008

Mens jeg venter på stormen....

... blir jeg litt melankolsk, tenner stearinlys, fyrer i ovnen og forsøker å få varme i huset. Helst burde jeg fordypet meg i masteroppgaven, men blikket har en tendens å flytte seg ut av vinduet, til hvitt hav og regn som pisker på ruta. Nordvestlands-høsten ER sjarmerende. I går formiddag var det sol, varmt og jeg fikk sommerfølelse, noen timer senere var det bortoverregn, og i natt var det vel så og si storm da jeg krøp under dyna.

"Her kan vi ha alle årstider på en dag" var det første jeg fikk høre da vi kom med flyttelasset i sommer. Det stemmer visst. Men det er jammen kaldere i Oslo!

Det meldes storm denne uka, men Nordvestlandsstormen er kanskje den enkleste stormen å håndtere. Det er bare å huske å sette sykkelen i garasjen og sørge for at det er nok ved i huset. Tro hvordan det bli neste uke- om Olli vil ha sametingsstorm og går av, eller om han har forhandlet seg flertall ved hjelp av noen budsjettmillioner.

Men uansett storm på Sametinget eller ei; det er plutselig blitt vindstille og solskinn på Nordvestlandet. Jeg beundrer verdens vakreste utsikt og innser at jeg er blitt frue, og at jeg neste år er dobbelt så gammel som konfirmantene...

tirsdag 14. oktober 2008

Egen billettpris for Frp- sympatisører


Nord- Trøndelag Teater setter nå opp kabareten "Nabosommer". Billettprisene er som følger: Voksne: 260,-, barn/student/honnør220-, Frp- sympatisører 1629,-. Differansen (1369,-)skal returneres til Den Norske Stat.

Morsomt påfunn som ikke minst illustrerer følgene av Frp sin kulturpolitikk .....

(Foto fra adressa.no)


mandag 13. oktober 2008

Bare institusjonsmeldinga?

Sametingspresident Egil Olli(Ap) sier at han ikke kan godta at plenum går imot rådets institusjonsmelding. Han sier han og resten av sametingsrådet går av om opposisjonen får flertall for sitt forslag. Presidenten sier han da går av på grunnlag av at spillereglene blir brutt. Hvilke spilleregler dette er snakk om, har han fortsatt ikke klart å forklare. Bortforklaringer kalles det. Det kan virke som om Egil Olli VIL gå av. Om han taper institusjonsmelding- saken, så er det i såfall IKKE den første.... Ja, la oss ta en titt på noen av sakene det siste året:

September 2007:
Ny valgordning til sametinget
At ting ble litt utfordrende for Ap, når de fikk makta sånn over natta, det kan man forstå. Men det som er uforståelig er at Willy Ørnebakk - Ap sin parlamentariske leder ventet med å fremma AP sitt forslag fra talerstolen (noe man MÅ gjøre for at forslaget skal bli vurdert) med begrunnelsen at de skulle følge debatten og se om det var stemning for forslaget før de fremmet det. Vel, man må jo kunne stå for det man mener, og ikke snu kappa etter vinden.

Revisjon av Sametingets søkerbaserte tilskuddsforvaltning
I denne saken hadde AP og NSR hvert sitt forslag. Men etter at Ap kom i posisjon valgte de å ikke fremme forslag i denne saken heller.

November 2007:
Samefolkets Fond
Et av sametingets aller viktigste saker. AP sitt sametingsråd presterte å ikke si noe om hva pengene skulle brukes til, bare hvordan de skulle forvaltes. NSR kom med eget forslag; satsningsområder er språk, litteratur og tradisjonskunnskap. AP støttet NSR sitt forslag uten å nøle.

Sametingets budsjett 2008
Ap tapte sitt budsjett og styrer nå etter NSR sitt.

Samisk videregående skole- forvaltningsmodell

Det var lagt opp til at komiteen skulle behandle vgs-saken på to komitemøter. Siden rådet ikke hadde utredet Sametinget som forvaltningsansvarlig, sendte komiteen brev til rådet i november og ba om at dette skulle utredes før komitemøtet i februar. Men gjorde rådet det?


Februar 2008:
Samisk videregående skole - forvaltningsmodell
Ap sitt sametingsråd hadde ikke utredet om Sametinget kunne ha forvaltningsansvar for de samiske videregående skolene. komiteen fremmet da et egen forslag til vedtak. Ap snudde da, og støttet NSR sitt forslag. Sametingsrådet foreslo at staten fortsatt skal ha det overordnede ansvar for virksomheten, men at forvaltningen blir lagt til fylkeskommunen. Dette var vi i NSR uenig i. Vi mener at Sametinget selv skal forvalte den samiske videregående opplæringen. Ap sin sametingsgruppe snudde igjen og støttet NSR sitt forslag. Er de enig i at rådets behandling av denne saken var dårlig politisk håndtverk?

Årsmelding for 2007:
AP ville ikke kritisere sin egen regjering og støttet ikke NSRs følgende forslag om konsultasjoner:

"Konsultasjonsordningen gir Sametinget mulighet til å ta aktivt del i lovprosesser og andre saker som
har stor betydning for samene. Erfaringen hittil har vært at ordningen er blitt håndtert ulikt fra departement til departement, noe som blant annet har ført til at Sametinget ved flere konsultasjoner kun har hatt en begrenset mulighet til å legge frem sitt syn under utarbeidelsen av lovforslag. Dette har medført at sentrale samepolitiske prinsipper ikke har blitt tatt med i den videre prosess."

AP ville heller ikke støtte dette om fiskeristrukturmeldinga: "Regjeringen brøt konsultasjonene med Sametinget i denne saken og fremmet meldingen uten å overholde en protokollert lovnad som å utarbeide et notat der det ble redegjort for hvordan strukturtiltakene kan påvirke samiske interesser sett i forhold til folkerettslige forpliktelser."

Verdiskapingsprogrammet
Denne saken hadde alt for mye Finnmarksfokus. Les mer om dette på Tor Mikalsen sin blogg.

Mai 2008:
Sametingets strategiske plan for læremiddelutvikling 2009-2012
Igjen dårlig saksforberedelse. NSR forbedret den, AP gikk ut med det populistiske forslaget om gratis læremidler til alle. NSR støttet dette , men det skal ikke skje på bekostning av nyproduksjon. AP ville ikke ha nyproduksjon. Vi vant avstemningen.
For øvrig insisterte NSR på at ressursskoleordningen skulle utprøves, med Ájluokta skåvla/Drag skole som eksempel.

Sametingets handlingsplan for likestilling
Likestilling er president Ollis ansvar, og hele plenum sendte denne saken tilbake til Sametingsrådet- for dårlig jobb.

Behandlingen av Revidert budsjett 2008 var historisk! For første gang i historien var det budsjettforlik mellom AP og NSR. De gikk med på alle våre forslag, mot at de fikk 200 000 ekstra til Sametingsrådet!!!!

Samefolkets fond - bruk av oppsamlet avkastning
Hele komiteen(AP inkludert, ja også rådsmedlem Nyoll og President Olli var med på beslutningen) gikk inn for følgende: Sametingsrådets forslag til innstilling utgår og erstattes med følgende: ..(..) Igjen ga AP seg...

Sametingets rapport til ILO for perioden frem til mai 2008
NSR mente at sametingsrådets forslag ikke var tydelig nok. NSR foreslo derfor endringer for å synliggjøre kritikken av regjeringen, noe som var temmelig kamuflert i rådets forslag. Som en kan se ut fra protokollen så ble AP til slutt med på forslaget.

Høringsuttalelse til NOU 2008:5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark (Finnmarksfiskeloven) og NOU 2007:13 Den nye Sameretten:
Sametingsrådet hadde ikke tatt hensyn til at departementet ba om høringsuttalelse på både Smith-utvalget og fiskeridelen av Samerettsutvalget II. Dette tok NSR opp i komitebehandlingen. Først der fikk representantene tilgang på begge høringsbrevene fra fiskeridepartementet og justisdepartementet. Rådets innstilling måtte endres kraftig for å ta høyde for også Samerettsutvalget II.

Mangler Olli visjoner? Det spurte vi om allerede i februar! Er AP- rådet et forretningsminsiterium? Det er jo ikke mange sakene som kommer igjennom. I tillegg så negliserer AP folket- det folket de skulle være så åpne mot.


Så det er ikke noe nytt om Olli taper institusjonsmeldingsaken....


Hvem er på ville veier?


«Det er lett avslørende å se at Nordlys ikke har gjort research i denne saken», skriver sametingsråd Hilde Nyvoll om avisa som på lederplass har hevdet at sametingsrådet er på ville veier med sin institusjonsmelding. Men hvilken research sametingsrådet har gjort før de skrev denne meldingen er for meg en gåte.


Dette skriver sametingsrepresentant Lene Hansen i et leserinnlegg i dagens Nordlys.

Sametingsrådet har fått mye kritikk for både innhold og prosess. Tross dette og mener de at er på den rette veien i samisk institusjonsutvikling. Men som Hansen skriver:

Men hvor de skal? Ja, det må gudene vite.

søndag 12. oktober 2008

Nok nå, Olli!

Sametingspresident Egil Olli(Ap) har bestemt seg for å gå av om han taper institusjonsmeldinga under neste plenumsbehandling. Dette begrunner han i at opposisjonen ikke følger sametingts spilleregler. Hvilke spilleregler han mener, har han ikke klart å forklare godt nok.

Sametingspresidenten klager på at sametingsrådet ikke får fremme sin politikk, men kjære Olli, er det ikke det rådet HAR gjort?
Saken er jo blitt behandlet i gruppemøter og komitemøter, og saken SKAL behandles i plenum. Å være uenig i sametingsrådets håndtering av saken, og ikke minst politikken meldingen inneholder er ikke det samme som å nekte rådet å fremme sin politikk.

Sorry Egil,det er innholdet i institusjonsmeldingen som er problemet. Vi er uenige i mange forslag! Å være uenig med rådet er ikke det samme som å nekte rådet å fremme sin politikk.

Møtelederskapet mente instillingen fra plan- og finanskomiteen ikke helt var som den burde.
Nå har NSR tatt til følge møtelederskapets anbefalinger, og vil derfor endre en setning, så det blir helt riktig. Møtelederskapet sier ikke noe om at spilleregler brytes. Man KAN komme med forslag til meldinger, men ikke endre teksten i den. Akkurat som NSR og SÁB sitt forslag.

Kanskje handlet Olli og co litt for fort, og ser i ettertid at institusjonsmeldinga er en veldig dårlig sak å stille kabinettspørsmål på? Eller forsøker Olli nå å dekke over rådets (manglende) politiske arbeid med å skylde på at opposisjonen bryter spilleregler, noe som opposisjonen faktisk IKKE gjør?

Så slutt med spilleregel- tullet Olli! Det er ikke fair av noen politikere (og i allefall ikke av en president) å skylde på andre når det er sametingsrådet selv som ene og alene har ansvaret for situasjonen.

tirsdag 7. oktober 2008

Same- APs manglende kanaler

Ap på Sametinget har skrytt av direktelinjen til Regjeringen, men nå innser de at denne direktelinjen ikke helt fungerer. Sametingspresident Olli er skuffet over statsbudsjettets bevilgninger til samiske formål.

Så direktelink til regjering nytter ikke, og sannelig heller ikke til Stortinget. Der sitter nemlig Ann Kristin Engstad, AP sin vararepresentant på Sametinget. Hun sier at Sametinget må være fornøyd: Mye vil jo ha mer!

Nei, det er ikke helt lett å være Olli nå om dagen....

fredag 3. oktober 2008

Hva slags diskriminering kan vi godta?

Dette spørsmålet stiller Marianne Bjelland Kartzow som er forsker ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. I artikkelen i Dagbladet tar hun opp diskriminering i kirken.

Kirken, og flere andre trossamfunn, har nulltoleranse for rasistisk motivert diskriminering, mens kvinner og homofile tydeligvis representerer en helt annen kategori.

onsdag 1. oktober 2008

Samisk Hus i Oslo taper

Sametingsrådets melding om samiske institusjoner vil få store negative konsekvenser for Samisk Hus i Oslo, dersom den blir vedtatt slik den nå foreligger. Det kan ikke jeg som sametingsrepresentant fra Sør-Norge være med på. Huset er et viktig samlingssted for samer både i og utenfor Oslo.

I meldingen går Arbeiderpartiet på Sametinget inn for at tilskuddet til Samisk Hus i Oslo skal fjernes fra Sametingets ordinære budsjett, og overføres til en ny søknadsbasert ordning. Dette vil medføre merarbeid og en mindre forutsigbar situasjon for Samisk Hus. Samisk hus i Oslo må da hvert år søke om midler, og leve med usikkerhet fra år til år om hvor mye midler det får tildelt. I motsetning til Arbeiderpartiet, mener jeg at Samisk Hus i Oslo fortjener stabile og gode rammevilkår. Det er vår jobb som sametingsrepresentanter å sikre gode utviklingsmuligheter for de samiske institusjonene – også i hovedstaden.

I et brev til Sametingets plan- og finanskomité peker styret i Samisk Hus Oslo på at ”for Samisk Hus som i hovedsak drives på ideell basis er det nettopp forutsigbarheten vi har gjennom tilskudd via Sametingets ordinære budsjett, som er avgjørende. En endring på dette vil medføre at langsiktig planlegging og utvikling av huset vil bli langt vanskeligere, for ikke å si umulig. Husets eksistens vil måtte basere seg på kortsiktige prosjekter, med den usikkerhet dette vil medføre”. Dessverre kan det synes som om Arbeiderpartiet ikke tar disse argumentene inn over seg.

I likhet med flere av institusjonene, krever også opposisjonen på Sametinget at institusjonsmeldingen sendes ut på høring før den behandles i plenum. Dette er et krav jeg håper et flertall på Sametinget slutter seg til, og jeg håper inderlig at sametingspresidenten er voksen nok til å sette politisk prestisje til side i denne saken og bidra til at vi sammen kan jobbe til beste for de samiske institusjonenes framtid!

- Voldtekt er ikke det verste

Å si at voldtekt er det verste som kan skje en kvinne er fordomsfullt, mener Anna Svensson.

Artikkelen på abcnyheter.no er verd å lese.

Svensson kritiserer det hun mener er en umyndiggjøring av voldtatte kvinner i samfunnsdebatten, og mener man gjør det vanskeligere for kvinner å bearbeide voldtekter når de plasseres i rollen som ofre.

- Å stemple kvinner som har opplevd seksuelle overgrep som ofre er å ta fra dem sin styrke og retten til å kjempe for seg selv, sier Svensson.

«Å kalle meg et voldtektsoffer er å se på meg med øynene til den som voldtok meg. Da er jeg fremdeles hans offer», skriver hun.