torsdag 29. mai 2008

Krevende kunnskapsdepartement?

spørsmålet mitt om hvorvidt Sametingets president Egil Olli er enig med rådsmedlem Gaski at Kunnskapsdepartementet er udugelig, svarte Gaski at det er på sin plass med sterk reaksjon mot kunnskapsdepartementet.

Gaski fremhevet at samhandlingen med Kunnskapsdepartementet er krevende og at den har vært det over lengre tid. Han hevder også at dette knytter seg i stor grad til manglende felles rolleforståelse mellom departementet og Sametinget.

I det skriftlige svaret skriver Gaski:
"I forbindelse med medieoppslag om manglende samisk læremiddelproduksjon i september 2007 ga ekspedisjonssjefen i Kunnskapsdepartementet uttrykk for at "det er en uvanlig situasjon at store bevilgende midler forsvinner". Sametingsrådet finner at slike grunnløse påstander både skader Sametingets omdømme og samhandlingen mellom departementet og Sametinget."

Som om ikke Gaskis egne påstander skader Sametingets omdømme....

Videre svarer Gaski: " Med bakgrunn i departementets negative holdning til Sametingsrådets forslag om en felles arbeidsgruppe med mandat til å avklare roller og ansvar vedrørende produksjon av læremidler, og departementetes offentlige uttalelser, der man nærmest insinuerer at Sametinget ikke er dugelig til å ivareta beholvet, var det
nødvendig med en relativt sterk reaksjon fra Sametingets politiske ledelse. I en slik sammenheng var det betimelig å stille spørsmål om departementets egen dugelighet i saken."

Men herr Gaski! En sterk reaksjon skal ikke være på et nivå man en gang ikke en gang finner i en barnehage. En sterk reaksjon skal være konstruktiv, saklig og på et nivå som er verdig Sametingets representanter.

Så fortsetter Gaski:
"Mine relativt sterke uttalelser må vurderes på bakgrunn av dette, og det må videre understrekes at min reaksjonsform har bidratt til at det i dag er et sterkt fokus på behovet for å sikre samiske barn et likeberdig læremiddeltilbud med andre barn i det norske skolesystemet"

Sorry Gaski! Du tar feil! Å kalle kunnskapsdepartementet for udugelig er å sette Sametinget i et dårlig lys. Kanskje er det riktig at kommunikasjonen med kunnskapsdepartementet er krevende, men det rettferdiggjør ikke slike handlinger.

Jeg stilte oppfølgingsspørsmål, og spurte om Gaski innså at hans oppførsel skadet Sametinget, og også om han hadde tenkt å beklage. Da svarte Gaski at han beklaget at han la seg på samme debattnivå som kunnskapsdepartementet, og at han innser at det skulle han ikke ha gjort!

Men Gaski, deter ikke pent å si at Kunnskapsdepartementet har et lavmål. Det er av og til lov å trø feil. Men da er detmest viktig å legge seg litt flat, og beklage at man har trådd feil. En unnskyldning skader heller ikke.Jeg har for øvrig ikke fått svar på spørsmålet mitt, for hva mener president Olli? Det har ingen enda svart på......

fredag 23. mai 2008

Frivillighet i Sápmi

Det skuffer meg at spesielt visepresident Marianne Balto går til frontalangrep på NSR fordi vi har drevet og fortsatt driver samiske barnehager. Det ER en kommunal oppgave, men når kommunen ikke gjør den jobben, så tar vi ansvar. Det krever timesvis med frivillig innsats, og takken man får er kjeft kjeft kjeft. Hvorfor tar ikke visepresidenten tak i det som er problemet? At Alta kommune ikke driver samisk barnehage selv? Men hun tør vel ikke kreve noe sånt av sin partikollega; Altas ordfører Geir Ove Bakken.

Statsminister Jens Stoltenberg sa en gang, at det som gjorde han mest stolt, var all den frivillige innsatsen som gjøres i dette landet. Hans partikollegaer på Sametinget anerkjenner dessverre ikke all den frivillige innsatsen som gjøres i Sápmi.

Det skuffer meg.

tirsdag 20. mai 2008

NRK Sámi Radio på samisk?

NRK Sámi Radio har 19.mai 2008 en reportasje om at NSR og AP sender ut pressemeldinger på norsk. Mangel på ressurser, svarer Aili Keskitalo, men vi i NSR forsøker så godt vi kan, om ikke annet på nordsamisk.

Det er fint at NRK Sámi Radio skriver om bruk av samisk språk, men jeg er ikke imponert over deres nettside, som nå ser ut som en ren norskspråklig side. Visstnok er det "for å nå ut til folket" (!?). Derfor må samiskspråklige trykke seg inn på egen side for nordsamiskspråklige nyheter. Jeg, som helst vil lese på lulesamisk, må ta til takke med tekst- tv og kanskje et par nyheter i året.

Er det mangel på ressurser? Eller er det kanskje viljen det står på?

DIALOG MED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET - Spørsmål til Sametingsrådet

.. og dette spørsmålet får jeg svar på i neste uke under plenum.

;)kirsti


Sametingets dialog med kunnskapsdepartementet.

Vi kan lese på NRK Sámi Radios nettsider 29.04.2008 at rådsmedlem i Sametinget, Jørn Are Gaski kaller Kunnskapsdepartementet for udugelige.

Støtter sametingspresidenten denne karakteristikken av Kunnskapsdepartementet?

I forbindelse med oppfølgingen av Strategisk læremiddelplan er Sametinget avhengig av en konstruktiv dialog med Kunnskapsdepartementet. Uavhengig av om sametingspresidenten deler Gaskis meninger om departementet, har sametingspresidenten vurdert om slike uttalelser kan påvirke dialogen med Kunnskapsdepartementet?

NORSKE OG STATSEIDE SELSKAPERS VIRKSOMHET I URFOLKSOMRÅDER. Spørsmål til sametingsrådet.

Jeg har stilt følgende spørsmål til Sametingsrådet, og de vil svare på dette neste uke under Sametingets plenum.


Norske og statseide selskapers virksomhet i urfolksområder
Norge er involvert i utnyttelse av naturressurser i urfolksområder verden over, både gjennom Statens pensjonsfond Utland, og gjennom helt og delvis statseide selskaper. For eksempel har Statens pensjonfond Utland investert i Aracruz Cellulose, og selskapet SN Power (eid av Statkraft og Norfund) satser på vannkraftsutbygginger i Chile. Både Aracruz Cellulose og SN Power har blitt kritisert for å ta seg til rette på urfolksområder og for ikke å gå i dialog med dem.

Sametinget har tidligere stått for den holdningen at vi skal forlange samme standard på samfunnsansvar av norske selskaper i utlandet, som vi gjør av dem i Norge. Det finnes også etiske retningslinjer for Statens pensjonsfond.

Sametingspresident Egil Olli var i møte med Finansminister Kristin Halvorsen. Drøftet Sametingspresidenten dette med ministeren? Hva er Sametingsrådets holdning til dette?

Utenriksdepartementet ba nylig om innspill til en Stortingsmelding om samfunnssansvar, internasjonalt arbeid og initiativ. Har Sametingsrådet kommet med innspill til denne meldingen?

fredag 9. mai 2008

Ja sånn går visst dagene....

Visepresident i det norske sametinget Marianne Balto(AP) prøver å kneble NSRs sametingsrepresentant Tone Finnesen ved påstå at hun har en dobbeltrolle, og derfor ikke kan fronte allsamiske saker. Vel, en skivebom fra visepresidenten.

Det er jo lov å misforstå litt da.. men å kalle departementet udugelig og kalle sine meningsmotstandere for barnslige når de ikke er enige, som sametingsråd Jørn Are Gaski (AP) gjør, synes jeg ikke er Sametinget verdig.

Ingen tvil om at de er gått tom for politiske argumenter, og kanskje de til og med innser at sakene de leverer ikke holder kvalitet.

Men en ting er sikkert; etter en uke på komitemøter i Sametinget så lengter jeg tilbake til permanent forum- bobla. Der fikk jeg med meg bare det som NRK Sámi Radio klarte å snappe opp.


lørdag 3. mai 2008

Da er jeg tilbake til virkeligheten...

... etter å ha lagt ut ulike statement i et par uker, levd i en liten UNPFII(United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues) boble, møtt masse mennesker, fått mange mange inntrykk, og kommet tankefull og døgnvill hjem igjen, hvor jeg nå prøver å fordøye inntrykk, snu døgnet og få hverdagen til å bli "normal" igjen.

Det var fine og intense uker, som innimellom føltes noe kaotisk; i forsøk på å forstå et komplisert FN-system, organisere Youth Caucus, skriving av statement, frustrasjon over håpløse land, finne ut hvordan systemet faktisk funker og ikke minst kommunisering med den andre halvparten av WCC(World Council of Churches)- delegasjonen som ikke kunne engelsk, og jeg heller ikke spansk. Min ny- innkjøpte spanish phrasebook kom delvis til nytte og det var skrekkelig morsomt å prøve seg fram på et språk man overhodet ikke kan. Joda, jeg har da lært: hola hola gracias gracias...

Temaet var riktignok klimaendringer, men det som gjorde aller mest inntrykk på meg var menneskerettighetssituasjonen for urfolk, og da spesielt at unge urfolksaktivister blir sett på som terrorister. Dette tok vi opp i vårt statement on Human Rights, og var det temaet som raskt kom på banen da vi begynte å snakke om temaet. Noen mente at temaet klimaendringer er vel å bra, men det som er det mest kritiske punkt er menneskerettigheter, og de kunne fortelle om venner som fengsles fordi de snakker språket sitt offentlig, blogger, eller har søsken som aktivt kjemper for deres rettigheter.

Ja jeg er tilbake til virkeligheten, til min virkelighet, hvor jeg kan tale fritt og langt i fra sees på som terrorist. Det er vondt å vite at virkeligheten er totalt annerledes for mange andre urfolk...

I morgen reiser jeg på komitemøter på Sametinget for å diskutere hvordan noen millioner kroner skal brukes. Ja det er jo viktig det også.

Men for en kontrast.