torsdag 27. november 2008

Homofili- seminar på Sametinget

Idag behandlet Sametinget handlingsplan for likestilling. Et av innsatsområdene er toleranse for ulike seksuelle legninger. Sametinget må jo selv tilegne seg kunnskap, så jeg foreslo i mitt innlegg at Sametinget skal ha et seminar om dette, gjerne allerede i februar.

Det er mange aktuelle aktører, og det vil være interessant å høre hva de tenker om dette. Kanskje kommer det fram noe som vi ikke en gang har tenkt på. Det vil også være interessant å diskutere hvordan en holdningskampanje kan gjennomføres.

onsdag 26. november 2008

Vil ikke satse på ungdom

Sametingets flertall vil ikke satse på ungdom. Det er skuffende.

De som stemte i mot ungdomsfondet og øvrig ungdomssatsing var:

Samisk sosialdemokratisk parti: Anders Urheim
Samer bosatt i Sør- Norge: Johan Mikkel Sara
Senterpartiet: Camilla Pedersen, vara for Olaf Eliassen
Finnmarkslista: Toril Bakken
Fastboende liste: Isak Mathis Hætta
Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet sier de satser på ungdom! De var kritiske til ungdomsfondet, og henviser til en budsjettpost som har vært der leeeenge. Ja den er vår satsning på ungdom sier de. Den posten er fra NSR sin tid i rådet, og Arbeiderpartiet har ikke en gang foreslått å øken den. Ja hvordan satser Arbeiderpartiet på ungdom? Det er for meg en gåte! Skal det være ungdomssatsing så må den være reell. Derfor foreslo vi i NSR blant annet ungdomsfond i tillegg til midlene som er fra før!

Det er verd å legge merke til at det for noen er langt fra tale til praktisk handling.

Læremiddelbløff?

Ap sitt rådsmedlem Jørn Are Gaski sier NSR forsøker seg med en læremiddelbløff. Vel, jeg tror han egentlig er misunnelig fordi vi foreslår ytterligere 3- tre millioner til nyproduksjon! Jørn Are Gaski vil ikke ha nyproduksjon- forstå det den som kan!

Gaski hevder de er på riktig vei når det gjelder læremiddelproduksjon. Jaha? Joda, de satser på ressurskoler. Ja, for Drag skole skal jo være en av dem, men nå ønsker de visst at den skal være vikarbyrå for Musken skole. Hvordan blir det med læremiddelproduksjon da?

Ja, hvem forstår hva de egentlig mener...

Vil ikke snakke om sitt eget forslag

Det er bekymringsfullt at Anders Urheim(Samisk sosialdemokratisk parti) ikke engang vi argumentere for sitt eget forslag i Sametingets budsjett. Men det er ende mer uforståelig at Arbeiderpartiet støtter dette forslaget, som jeg mener er noe uforsvarlig og ikke i tråd med tidligere vedtak. Men hvilke konsekvenser får dett forslaget? Hvordan blir det egentlig med læremiddelproduksjonen da? Det har ikke jeg fått noe svar på.

Men man gjør vel alt for å få flertall i budsjett, og det er jo slik at Arbeiderpartiet vil vedta først, for så å gå i dialog med berørte parter. Diktatorisk?

Sametinget vedtok i mai en læremiddelplan hvor Drag skole i Tysfjord forslås som en ressursskole for læremiddelutvikling. De søkte sametinget om 2, 7 millioner, men rådet foreslo bare 2 millioner i budsjettet. For å oppnå flertall inngikk Arbeiderpartiet samarbeid med Urheim, og foreslår nå at "Sametinget forutsetter ved tildeling til pilotprosjetet at søker bistår også Musken skole, både faglig og ressursmessig".

Det har jo vært mye om Musken skole i media i det siste. De har hatt mangel på lærere og ble truet med nedleggelse. Nå ser dette ut til å være ordnet for dette skoleåret. Men hva med neste år, og året etter det? NSR mener det ikke er riktig å overta kommunale oppgaver på Sametingets budsjett. Dette må løses på annen måte!

Hva innebærer egentlig forslaget som nå er fremmet? Betyr det at Drag skole skal være vikar- byrå for Musken skole? Anders Urheim vil ikke svare på dette. Han sier at vi forskudderer innholdet, men hva ligger i det da? Hvorfor vil ikke Urheim si noe om det?

Drag skole søkte om 2,7 millioner, hvor det er budsjettert med tre stillinger; 50% til prosjektledelse og 2,5 stillinger til produksjon/oversetting av læremidler. Drag skole skriver ikke noe om at prosjektet innebærer å bistå Musken skole faglig og ressursmessig. Å bistå Musken skole kan ikke jeg forstå annet enn at det skal være lærerkrefter. Hvordan blir det da med læremiddelproduksjon? Vil ikke Urheim og Arbeiderpartiet ha lulesamisk læremiddelproduksjon? Hvordan skal den løses da? Nei, Urheim ville ikke svare på det heller...

Forslaget er nok ikke gjennomtenkt!

.. ja og apropo å holde sin sti ren, som Urheim maser om på talerstolen, så er det bare å konstantere at det er lettere å se flisa i andres øyne enn tømmerstokken i sin egen...

tirsdag 25. november 2008

Snacks fra plenum

Habilitet, eller aller helst inhabilitet er et tilbakevendende tema her på Sametinget.

Nå tar det nye former. Janos Trosten fra Klar Samisk Røst tar opp habiliteten mellom Sametinget og Regjeringen. Hvordan kan Same- Ap konsultere Ap- regjering? "Det er inhabilitet når President Olli skal konsulterer med sine egne om så viktige saker". Vel han har jo et poeng at den koblinga er uheldig. Men minerallovsaken viser jo uansett at Same- Ap har fint lite innflytelse i sin egen regjering...

Jeg synes at noen bør studere sametingspolemikken. Den er fasinerende med blikkveksling, vriing ogvending på alle formuleringer.

NSR sin representant Randi Skum kritiserte at presidenten kalte reindriftsnæringa for maktsyk, og hun at dette er med på å stigmatisere en hel næring. Ap sin gruppeleder tok deretter replikk og sa at det nettopp er Randi Skum som stigmatiserer næringa, siden hun i det hele tatt stiller kritisk spørsmål ved det. Det er jo viktig at man er bevisst på hvilke begreper man bruker.

Nei, sier en Ap-representant, vi kan jo ikke svare for Ap sin statsekretær i samiske saker. Så går neste mann på talerstolen, også fra Ap, og nettopp forsvarer statsekretæren. Statssekretæren har visstnok sagt at samiske barn må regne med å ha samiskundervisning på kveldstid. Jaja, det er uansett vanskelig å vite hva Ap egentlig mener om samisk skole. Mer samisk? Bedre samisk? Samisk gjør elever dårlige i engelsk? Jeg er i allefall ikke blitt klokere.

Representanten fra Finnmarkslista Toril Bakken Kåven hevder at AP er i kameraderi med NSR- i allefall på konsultasjoner. Hun taler smågruppenes sak, men Ap og NSR er liksom motpoler på Sametinget. Vel, det er uansett rådets ansvar å inkludere (hele) opposisjonen på konsultasjoner.

Visepresident Marianne Balto nevner at nettverk er viktig. Javisst er det viktig, men kan jo også misbrukes. Jeg er for øvrig glad at det settes fokus på det, og NRK sin maktbase synes jeg er svært god. Når kommer den for oss Sametingspolitikere?

For øvrig skryter Balto om at Ap har bygd opp samfunnet. Ja, vel og merke det norske. Hun er veldig stolt av det. Men man kan jo minne på at mens NSR bygde opp det samiske samfunn, så førte Ap an i fornorskningen av nettopp samene.

President Olli liker fredspipe, men kanskje ikke bestandig? Han har tatt på seg en meklerrolle i Nervei- saken, men det er vel flere steder man trenger mekling og dialog? NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo stilte dette spørsmålet, og viste til situasjonen for Sijti Jarnge. Ap sin varaprepresentant krever at Sametinget griper inn i krisen, mens Ap- rådet anser det ikke som en krisesituasjon i det hele tatt.

Ja, rådets beretning kan inneholde så mangt. Men hvor mange spørsmål svarte egentlig sametingsrådet på? Randi Skum skriver om Sametingsrådets Houdini- manøvre.

Nå er det lunch på hotell, og dessert så klart. Da vi kom inn på Sametinget avtalte Susanne Amalie og jeg at vi skulle spise dessert hver gang det ble servert, det vil si to ganger daglig. Den avtalen forbigås med stillhet. Hotell- kost ble i hardeste laget for en som helst vil ha brødskive med leverpostei til kvelds.

søndag 23. november 2008

Fly kan jo ramle ned

Hun ble plutselig blekere, stram om munnen, men nikket som svar på det jeg spurte om. Hun satt ved siden av meg. Hun pustet raskt. Det var like før hun hyperventilerte.

Det gikk et lys opp for meg. Ja, det var jo flyskrekk hun hadde. Kan man virkelig ha det så ille at man hyperventilerer? Jeg var på flytur oppover landet. Til Karasjok og Sametingets komitemøter. Hun og jeg reiste sammen fra Trondheim til Bodø, men flyet skulle jo mellomlande i Bodø. To ganger ta av, to ganger lande.

Flyet var på rullebanen, det var like før take off. Flyverten hadde vært her. Han spurte henne om flyskrekken og gjorde sitt for å berolige henne. Jeg sitter her borte sa han. Jeg følger med deg. Gi meg tegn, så kommer jeg.

Jeg liker omsorgsfulle mennesker.

Ready to take off. Jeg skjønte hun var livredd, men fant ikke noe å spørre om med det første. Jeg sa at joda, dette kom til å ga bra, og så på henne og prøvde å være til stede sammen med henne- i redselen hennes. Som om det liksom hjalp. Men litt etter litt spurte jeg henne litt om flyskrekken, hvordan det egentlig var, hvorfor hun egentlig var redd...

Ja det er det faktum at fly kan ramle ned.
Det er jo helt sant. Det hadde jeg ikke tenkt på før.

Vel oppe i lufta drakk vi te, leste litt, småprata, flyverten var bortom og prata, og vi småprata litt mer. Helt til jeg skjønte at nå var det landing igjen, og småpratinga ble heller mer intens. Å lande var ikke det værste sa hun, da er man jo snart nede. Jeg har aldri sett et så lettet menneske da vi landet på flyplassen i Bodø, og aldri sett et så forskremt da vi tok av igjen, videre mot Tromsø. Da var det ikke noe småprating. heller ikke rolig prating, men en stk. Kirsti som gjorde alt hun kunne for å holde en samtale i gang. Aldri har jeg stilt så dumme spørsmål til et vilt fremmed menneske.

Ja, er det mange beboere på sykehjemmet du jobber på? Hvor mange avdelinger? Ja hvor mange på hver avdeling? Hvilken type behov har de? Er det mange demente? ja kunne du tenke deg å jobbe med det? Og så videre....Hun svarte og svarte... og vips så var det hele litt bedre; vi var i lufta, klar for enda mer te og mer småprating.

Men det ble ikke noe pliktprating. Heller ikke småprating innimellom te og sakspapirer. Men samtale. En sånn samtale om våre liv hvor vi åpnet døra til vårt egentlige jeg. Det som vi jo også er, når vi ikke har flyskrekk eller leser kilosvis med sakspapirer.

Jeg liker gode samtaler. Jeg liker mennesker. I alle fall de fleste.

Det var en god samtale. Vakre menneske. Vips hadde vi landa i Tromsø. Hun ble ikke redd en gang, jeg tenkte jeg hadde fått en ny venn, og en ny innsikt i en flyskrekkverden jeg ikke kjente til. Jeg vet ikke hva hun heter. Men hun er sikkert på facebook om jeg vil lete etter henne.

Men noen møter skal være og forbli som de var.

Flyet ramla ikke ned den gangen heller. Nå skal jeg på nytt fly oppover landet, med nye landinger og take off, med sakspapirer, tedrikking og kanskje en hyggelig nabo. Karasjok og sametingsplenum venter. Jeg tror ikke flyet ramler ned. Men det kan gjøre det.

Noe er større enn oss selv.

torsdag 20. november 2008

NSR vil styrke Samisk hus i Oslo

NSR vil øke støtten til Samisk hus i Oslo med 26 % . Det vil si å øke med 60 000 i budsjett for 2009.

Samisk hus i Oslo er viktig! Det er et samlingspunkt, både for de som vil ta en tur på lørdagskafeen, delta i arrangementer, og ikke minst for alle de frivillige som nettopp planlegger og gjennomfører alle aktivitetene.

Riktignok kunne vi hatt noe annet enn kontorlokaler i 7 etg. Riktignok burde det vært lokaler som var bedre tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er ikke lett for noen verken i rullestol eller med rullator å komme seg dit. Ja, det er drømmer om et stort hus som kan romme alle aktivitene som allerede er i gang og som man ønsker å sette i gang.... Men for å nå mål så må man jobbe, og det huset vi har idag er virkelig et godt utgangspunkt.

Som tidligere skrevet så fulgte ikke Arbeiderpartiet opp sin egen politikk, ved å sette Samisk Hus i Oslo på søkerbasert ordning. De sier de vil styrke Samisk hus, så nå får vi se om de vil øke bevilgningen. Budsjettet skal opp til behandling i plenum neste uke.

Facbookere kan jo gjerne melde seg inn i Samisk hus - gruppa! :)

tirsdag 18. november 2008

NSR sitt ungdomsbudsjett!


NSR vil ha et Ungdomsfond!


Det foreslår vi i Sametingets budsjett for 2009. Vi har satt av 250 000 til Ungdomsfondet. Dette er et fond hvor terskelen skal være lav for å tildele midler til ulike ungdomstiltak, og vi tror dette vil
stimulere til at samisk ungdom bidrar til å skape noe aktivt i sitt eget lokalmiljø.

NSR ønsker ungdomsorganisasjon på tvers av landegrensene!

Den samiske ungdomskonferansen i Lycksele nå i 2008 understreket viktigheten med å ha en samisk ungdomsorganisasjon på tvers av landegrenser. NSR støtter dette og gir i vårt budsjettforslag mulighet for økonomisk støtte i etableringsfasen.

NSR vil ha forebyggende tiltak innen helse
!

Ungdomskonferansen i Lycksele tok også opp temaet psykisk helse blant ungdom, og ønsker at dette skal være sentralt i Sametingets arbeid. Dette følger NSR opp i budsjettforslaget for 2009 hvor vi setter av 500 000 til forebyggende helsearbeid. Der har vi prioritert blant annet ungdom og psykisk helse.


NSR vil ha reell ungdomssatsing!

Fra før er det også en pott hvor ungdom kan søke til ulike aktiviteter. Jeg registrerer at Arbeiderpartiet henviser til den og sier at det er storstilt ungdomssatsning. Men den potten de refererer til har vært der i mange år, og de har heller ikke foreslått å øke den. Uansett: Veldig flott at Sametingets politikere vil ha ungdomssatsing.

Jeg var kjempestolt da vi leverte fra oss budsjettforslaget vårt i forrige uke. Kjempeglad og gira, for dette er virkelig den beste ungdomssatsninga i et Sametingsbudsjett noensinne. Arbeiderpartiet sier de satser på ungdom, så nå håper jeg at de støtter vårt budsjett, så vi virkelig får en reell ungdomssatsing!fredag 14. november 2008

Forhandlinger

I dag skal yndlingsbildet mitt opp på veggen. På hedersplassen. Endelig- det er ikke en dag for tidlig. Det har vært lange forhandlinger nemlig, med den følge av at alle bilder som skal på veggene i dette huset fortsatt står i en krok og venter på å henges opp.

Så nå er den vanskeligste avgjørelsen tatt, og jeg er svært lykkelig! Amr ibn al As innførte islam i Egypt. Han er malt på bananpapir, ser så staselig og vakker ut at jeg mener han fortjener en ærværdig plass. Nå kan han snart skue ut over Atlaterhavet, ja kanskje ser han til og med over til statene.

Riktignok kostet det meg noe, forhandlinger handler jo tross alt om å gi og ta. Så jeg gjør alt jeg kan for å ignorere lanterna som er plassert ved vinduet. Den store fine kikkerten var også en del av pakka, og var utslagsgivende for at min bedre halvdel gikk med på dealen. Jeg var snar å godta, og har ikke sagt noe om at jeg også synes det er skikkelig gøy med kikkerten.... Man kan jo studere månen jo!

torsdag 13. november 2008

Toleranse for ulike seksuelle legninger

Nå vil NSR ha holdningskampanje!

I Sametingets handlingsplan for likestilling foreslår NSR at det nå skal settes igang handlingskampanjer! Nå må toleranse for ulike seksuelle legninger virkelig settes på dagsordenen. I tillegg må vi oppfordre organisasjoner til å være med å sette dette på dagsordenen.

Dette vil vi fordi vi ønsker et enda mer åpent samisk samfunn! Homofile, lesbiske og mennesker med transkjønnet identitet skal tørre å være åpne om sine legninger uten frykt for eventuelle reaksjoner. Vi ønsker at alle, uansett seksuelle legninger skal oppleve at man har gode levevilkår. Derfor er det viktig med holdningskampanjer og økt kunnskap.

Vi vil ha bukt med fordommer. Vi vil ha aksept og toleranse i Sápmi!

onsdag 12. november 2008

Sametingsidyll?

Jeg var igang med blogg om den idylliske siden av sametingslivet, dets ritualer og rutiner, om naturen, tedrikkinga, den (stort sett) gode stemninga og hverdagen som vi ikke ser i mediaoppslag. Men idyllen sprakk allerede før jeg ble ferdig med innlegget. Konklusjonen må vel bli at slike innlegg må skrives før komitemøtene eller plenumsmøtene begynner.

Tirsdagens komitemøte i plan- og finans var rett og slett pinlig. Det er jo som kjent budsjettbehandling på gang, og da kommer det vanligvis noen delegasjoner til komiteen for å si sin mening. Så også i år. Men nå er det noe som har endret seg; før kom delegasjonene for å fortelle om sin gode virksomhet og overbevise oss politiker om at vi må øke bevilgningen til akkurat dem. Men det var det ikke noe av denne gangen. Nå kom de på rekke og rad og fortalte om rådets manglende kommunikasjon, om rådets avtalebrudd, og andre merkelige utslag i budsjettforslaget.

Først kom Sálas (Samisk Forlegger Og Avisforening). De mener at Sametingsrådet i bestefall har brutt med god forvaltningsskikk. Dette fordi Sametinget endret kriteriene for støtte uten å kontakte de det berører. Hvorvidt det stemmer at det er på kant med forvaltningsloven, skal ikke jeg gi meg i kast med. Men det som ER sikkert, er at Sametingsrådet ikke hadde en dialog med dem. De hadde til og med kommet med forslag til endringer i kriteriene for budsjett 2009, men disse endringene var totalt fraværende da budsjettforslaget kom.

Deretter var det Árran lulesamisk senter sin tur. De har et prosjekt gående om grenselosene Tysfjord, og inngikk i april 2007 en gjensidig forpliktende avtale over tre år, hvor Sametinget bevilger 1 million årlig- til sammen 3 millioner. Árran fikk 1 million år 2007, 1 million år 2008, og da skulle det siste millionen komme i 2009. Men sametingsrådet i sitt budsjettforslag, de har foreslått å kutte den og sier at Árran ikke har holdt sine forpliktelser. Dette avviser Árran og har kommet med en rekke dokumenter som beviser det de sier. De undrer seg også over at Sametingsrådet ikke har kontaktet Árran om dette. Om Sametingsrådets forslag går igjennom så anser Árran det som et avtalebrudd. Det er alvorlig. Nå forsøker sametingsrådet å ro seg i land, og har kommet med tekst om at den siste millionen skal komme i 2010. Men det holder ærlig talt ikke!

Jeg ble flauere og flauere. Min første tanke var at "Shit- vi har jammen mye å rydde opp i".

Så er det spørsmålet om habilitet.. ..Det er viktig for Sametingets troverdighet å ha orden i disse sakene, så derfor må vi være sikre på at alt gjøres riktig! (Hvem skulle trodd at det var så mye kronglete jus i habilitetsspørsmål) Vi diskuterte endelig og vel, og i ettermiddag fikk vi omsider åpnet budsjettet og startet behandlingen. Med litt kveldsjobbing, så får vi se om vi kommer oss hjem i morgen tross alt...

Mye er usikkert, forhandlinger kan gå alle veier, men med tekopp, utholdenhet og is i magen, skal vi nok få dette i havn. Må for øvrig bemerke at jeg innser som regel i 17 tida at te- inntaket har tatt vel av, så jeg går da over til pulverkakao. Men lettkakao er oppskrytt! Det trengs jo dobbelt så mye!

mandag 10. november 2008

Hva mener egentlig Sametingsrådet?

I institusjonsmeldinga vil Sametingsrådet overføre Samisk hus i Oslo fra fast driftstilskudd til søkerbasert ordning allerde fra 2009. De mener det vil styrke Samisk hus i Oslo, og hevder det "(...) kan øke mulighetene for å få innvilget høyere tilskudd, da søknadens kvalitet og omfang vil bestemme tildelingsbeløpet". Det de ikke sier noe om er at man også kan få mindre tilskudd, og heller ikke noe om at institusjonene må bruke betydelig merarbeid på søknad.

Sametingsrådet ønsker å frata Samisk hus og de andre institusjonene dette gjelder forutsigbarhet og sikkerhet. Hvordan de kan mene dette er å styrke disse instutisjonene, er for meg en gåte.

Nå er rådets budsjettforslag kommet, men fortsatt står Samisk hus i Oslo under fast beviligning- heldigvis! Men hvorfor gjennomfører ikke Sametingsrådet sin egen politikk? Har de ombestemt seg? Eller oppdaget at det nettopp ikke er god politikk?

onsdag 5. november 2008

Bra Idretts- Norge!

nå må Kirke- Norge komme etter!

NRK Sámi Radio
skriver at idretten nå innfører politiattest for ansatte, trenere og andre som jobber med mindreårige barn og funksjonshemmede.

Informasjonsrådgiver i Norges Idrettsforbund, Martin Hassal begrunner Idrettsstyrets beslutning med at man tenker på sikkerheten til de det gjelder.

– Bakgrunnen er jo at det har vært runder der frivilligheten i Norge har sett på muligheten til å innføre krav om politiattester på mennesker som har ansvar i frivillige organisasjoner. Da har idretten bestemt at politiattest, som viser at man ikke er involvert i sexuelle overgrep mot mindreårig, er ønskelig å innføre i idretts-Norge, forklarer Martin Hassal.


Nå må kirke- Norge komme etter. Kirken og øvrige kristne organisasjoner har betydelig frivillig arbeid blant barn og unge. Ungdommens kirkemøte(UKM) tok opp dette i 2006(Sak 07/06) og sa følgende:

Det er ønskelig at alle ansatte i store og små stillinger i kirken skal levere politiattest før de begynner i stillingen. Det er imidlertid viktig å være klar over at en politiattest ikke gir all informasjon om personens bakgrunn.

UKM -06 etterlyste også retningslinjer som skal hindre overgrep og vold. UKM- 06 mener det er en fordel å ha felles retningslinjer for alle som jobber med barn og ungdom i kirke, idrettslag, korps og annet frivillig ungdomsarbeid. Da vil en få en felles standard for gjennomgang av viktige tema, blant annet vold og overgrep. UKM- 06 fremhever et eksempel fra Tyskland. Der er det i samarbeid mellom myndighetene og ungdomsorganisasjonene utarbeidet et sertifiseringsopplegg for frivillige ledere i barne- og ungdomsarbeid, noe som de kaller ungdomslederkort.