torsdag 27. mars 2008

joda det ER liv...

i lille meg...
Håper alle har hatt fin påske. Jeg har i alle fall gått litt på ski og spist MYE sjokolade. Er nå tilbake til hverdagen og har nok å henge fingrene i...Men noe kulturell skal jeg forsøke å være; Beajvvas Sámi Teater er nemlig i byen med forestillingen "Nikio ja searas samuráia". For mer informasjon om det se her.

Mandag 31. mars kommer Veivserne. Oslo Sámiid Searvi og IWGIA Oslo(International Work Group for Indigenous Affairs) har invitert de samiske veiviserne til Blindern, Eilert Sundts Hus, auditorium 2. Lyst å møte unge dyktige jenter som svarer på alle slags spørsmål om samer? Kom da vel! se hjemmesida deres.

Førstkommende tirsdag skal vi ha årsmøte i Oslo Sámiid Searvi. Jeg takker for meg som leder. Det har vært et fint, interessant og lærerikt år. Nå er det nye og friskere krefter som tar over. Noen som for øvrig har forslag til spenstige årsmøteuttalelser?

Ellers begynner jeg å forberede UNPDII- United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues- Seventh Session. Jeg skal være med i delegasjonen til KV (Kirkenes verdensråd) (World Council of Churches). Jeg synes jeg er veldig heldig og gleder meg mye. Maaange spennende mennesker- og ikke minst spennende tema - nemlig klimaendringer.

-- og sånn for øvrig sitter jeg nå på lesesalen på teologisk fakultet og later som om jeg er flittig student..............

fredag 7. mars 2008

Elsa Laula Renberg

samepolitiker. samekvinne. organisator. yrkeskvinne. mor. kone...

skrev "infør lif och død"
stiftet første samiske kvinneforening
initierte til det første samiske landsmøtet 6.februar 1917

hun er mitt forbilde. vi må nå hedre henne. vå må bli kjent med henne

Nå må hennes fødselsdag- 29.november blir en offisiell flaggdag i hele Sápmi. Det lar seg lett gjøre; ved et vedtak i Sametingets plenum så er det i boks på norsk side, og deretter må saken tas med til Samisk Parlamentarisk Råd for å få dagen til flaggdag i hele Sámi. Jeg fremmet denne saken på plenum sist uke, så nå er saken i Sametingsrådets hender.

Elsa Laula Renberg kjempet hele sitt liv for samiske rettigheter. I hennes politiske manifest "Inför lif och död" tar hun opp datidens aktuelle problemstillinger, som også viser seg å være aktuelle idag. Hun skrev blant annet om retten til samisk undervisning, retten til reinbeiteland og også om holdninger til / stereotyper av samer. Verket oversettes nå til nord,- sør,- og lulesamisk, men for den som ikke vil vente på det, så er det mulig å låne- sjekk Bibsys.

Samiske flaggdager i Norge idag:
6. februar Samenes nasjonaldag. Den er til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Trondheim i 1917. Dette var første gangen at samene var samlet for å arbeide for felles samiske saker over nasjonalstatsgrensene. Dagen ble første gang feiret i 1993.
02. mars Sametinget i Finland ble opprettet (1996).
25. mars Marimesse. Marias budskapsdag. En tradisjonell samisk merkedag.
24. juni Midtsommer. Sankthansdagen. En tradisjonell samisk merkedag.
9. august FNs internasjonale urfolksdag. 1
5. august Dagen da sameflagget ble godkjent (1986).
18. august Samerådet ble stiftet (1956).
26. august Sametinget i Sverige ble opprettet (1993).
9. oktober Sametinget i Norge ble åpnet (1989).
9. november Sameparlamentet i Finland ble opprettet (1973).
15. november Isak Sabas fødselsdag. (født 15.11.1875 i Nesseby)