lørdag 3. februar 2007

Sametingsplenum 27 februar

men før det er det komitemøter, og jeg reiser til Karajok om en uke.

Sakspapirene er akkurat kommet og saker som skal behandles er (utenom de vanlige sakene):

- Sametingets årsmelding 2006
- Delutredning om samisk museumsvirksomhet i Nordre Nordland og Troms
- Retningslinjer for verneplanarbeid etter naturmangfoldloven i samiske områder
- Melding om utvikling av utmarksnæringer- drøfting
- Kongekrabbe, ressurs eller problem
- Sametingsrådets politiske program for periode 2006-2009

Jeg er valgt som saksordfører til årsmeldinga! Spennende.
Noen som har innspill? eller andre saker som ønskes å ta opp?
Ta kontakt!

Da er det bare å sette igang å lese!
;)

Ingen kommentarer: