onsdag 9. september 2009

Rettighetssnakkerier


Alle samiske barn skal kunne få opplæring i samisk språk og kultur i barnehagen.

Slik det er nå kan det virke som om vi samer har rettigheter kun på papiret. NSR har jobbet for å få rettighetene på plass, og vi har langt på vei lyktes selv om vi ikke har fått alt på plass enda, som for eksempel rett til samisk barnehageplass.

Noen blir kanskje lei av dette rettighetssnakkeriet til oss samepolitikere. I allefall har vi NSRere snakket MYE om samiske rettigheter. Min erfaring er at det må til for å få ting igjennom. For eksempel så blir det ikke samisk undervisning mange steder om det ikke står i en eller annen lov. Det offentlige tilbyr sjeldent noe som er utover det lovpålagte. Så nettopp derfor er det viktig å kunne vise til rettigheter for å få samiskundervisning, for å få samisk tilpasning i barnehagen og så videre.

Den STORE utfordringen er å få alt dette til i praksis, slik at det fungerer på en god og tilfredsstillende måte i hverdagen

Samisk barnehage i Oslo er vår stolthet. Den er det største samiske miljøet i hele Sør- Norge. Men selvsagt er det utfordringer også her.

Den må sikres gode økonomiske og ressurs­messige betingelser. Ja, her har vi langt på vei lyktes. Sist periode jobbet jeg for at barnehagen skal kunne ta inn barn som ikke bor i Oslo, men i kommunene omkring, og her lyktes vi.

Det er jeg veldig glad for!

Selv om vi har en samisk barnehage, så er det mange utfordringer. Blant annet for lulesamiske og sørsamiske barn. Hvordan skal de ivaretas? Hva gjør det med språkmiljøet når flere av barna har norsktalende hjemmemiljø? Hvordan få til godt språkmiljø og god språkutvikling med alle disse utfordringene?

Jeg synes samisk barnehage i Oslo virkelig har tatt tak i dette utfordringene. De har blant annet hatt samiskkurs for foreldrene. Men det er ingen tvil om at vi også må satse på voksenopplæring.

Men hva når det ikke er noen samisk barnehage i nærheten da?
Det er mulig for ikke-samiske barnehager å søke økonomisk støtte for at samiske barn i ders barnehager, skal kunne få opplæring i samisk kultur og språk. Men noe annet vi kan prøve ut
hospitering. Slik at samiske barn for eksempel på Vestlandet kunne vært en uke eller to i samisk barnehage i Oslo. Det er verd å prøve ut for å se hvordan det fungerer.

Ingen kommentarer: