fredag 7. mars 2008

Elsa Laula Renberg

samepolitiker. samekvinne. organisator. yrkeskvinne. mor. kone...

skrev "infør lif och død"
stiftet første samiske kvinneforening
initierte til det første samiske landsmøtet 6.februar 1917

hun er mitt forbilde. vi må nå hedre henne. vå må bli kjent med henne

Nå må hennes fødselsdag- 29.november blir en offisiell flaggdag i hele Sápmi. Det lar seg lett gjøre; ved et vedtak i Sametingets plenum så er det i boks på norsk side, og deretter må saken tas med til Samisk Parlamentarisk Råd for å få dagen til flaggdag i hele Sámi. Jeg fremmet denne saken på plenum sist uke, så nå er saken i Sametingsrådets hender.

Elsa Laula Renberg kjempet hele sitt liv for samiske rettigheter. I hennes politiske manifest "Inför lif och död" tar hun opp datidens aktuelle problemstillinger, som også viser seg å være aktuelle idag. Hun skrev blant annet om retten til samisk undervisning, retten til reinbeiteland og også om holdninger til / stereotyper av samer. Verket oversettes nå til nord,- sør,- og lulesamisk, men for den som ikke vil vente på det, så er det mulig å låne- sjekk Bibsys.

Samiske flaggdager i Norge idag:
6. februar Samenes nasjonaldag. Den er til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Trondheim i 1917. Dette var første gangen at samene var samlet for å arbeide for felles samiske saker over nasjonalstatsgrensene. Dagen ble første gang feiret i 1993.
02. mars Sametinget i Finland ble opprettet (1996).
25. mars Marimesse. Marias budskapsdag. En tradisjonell samisk merkedag.
24. juni Midtsommer. Sankthansdagen. En tradisjonell samisk merkedag.
9. august FNs internasjonale urfolksdag. 1
5. august Dagen da sameflagget ble godkjent (1986).
18. august Samerådet ble stiftet (1956).
26. august Sametinget i Sverige ble opprettet (1993).
9. oktober Sametinget i Norge ble åpnet (1989).
9. november Sameparlamentet i Finland ble opprettet (1973).
15. november Isak Sabas fødselsdag. (født 15.11.1875 i Nesseby)

Ingen kommentarer: