torsdag 10. april 2008

- og hva skal staten så gjøre med kirkeeliten?

Det er bred politisk enighet om at kirken selv skal utnevne biskoper fra 2012. Men før det må kirken gå igjennom betydelige demokratiske prosesser.

Det er ingen tvil om at vi ikke hadde fått de mest folkekjære biskopene- som Stålsett og Køhn, om det ikke hadde vært kirkelig statsråd som hadde utnevnt dem. Vi vet alle hvilken betydning de har hatt for forståelsen og utviklingen av kirken.

Nå skal de utnevnes innen for Den norske kirkes(Dnk) egne strukturer. Før det skal kirken gjennom en demokratiseringsreform. Spørsmålet blir om denne prosessen klarer å få bukt med kirkeeliten som råder i Dnk idag? Det er et problem at bare noen prosent stemmer ved menighetsrådsvalg, og at det er den samme eliten som går igjen både i menighetsråd og bispedømmeråd, i allefall enkelte steder i landet.

Ingen kommentarer: