torsdag 29. mai 2008

Krevende kunnskapsdepartement?

spørsmålet mitt om hvorvidt Sametingets president Egil Olli er enig med rådsmedlem Gaski at Kunnskapsdepartementet er udugelig, svarte Gaski at det er på sin plass med sterk reaksjon mot kunnskapsdepartementet.

Gaski fremhevet at samhandlingen med Kunnskapsdepartementet er krevende og at den har vært det over lengre tid. Han hevder også at dette knytter seg i stor grad til manglende felles rolleforståelse mellom departementet og Sametinget.

I det skriftlige svaret skriver Gaski:
"I forbindelse med medieoppslag om manglende samisk læremiddelproduksjon i september 2007 ga ekspedisjonssjefen i Kunnskapsdepartementet uttrykk for at "det er en uvanlig situasjon at store bevilgende midler forsvinner". Sametingsrådet finner at slike grunnløse påstander både skader Sametingets omdømme og samhandlingen mellom departementet og Sametinget."

Som om ikke Gaskis egne påstander skader Sametingets omdømme....

Videre svarer Gaski: " Med bakgrunn i departementets negative holdning til Sametingsrådets forslag om en felles arbeidsgruppe med mandat til å avklare roller og ansvar vedrørende produksjon av læremidler, og departementetes offentlige uttalelser, der man nærmest insinuerer at Sametinget ikke er dugelig til å ivareta beholvet, var det
nødvendig med en relativt sterk reaksjon fra Sametingets politiske ledelse. I en slik sammenheng var det betimelig å stille spørsmål om departementets egen dugelighet i saken."

Men herr Gaski! En sterk reaksjon skal ikke være på et nivå man en gang ikke en gang finner i en barnehage. En sterk reaksjon skal være konstruktiv, saklig og på et nivå som er verdig Sametingets representanter.

Så fortsetter Gaski:
"Mine relativt sterke uttalelser må vurderes på bakgrunn av dette, og det må videre understrekes at min reaksjonsform har bidratt til at det i dag er et sterkt fokus på behovet for å sikre samiske barn et likeberdig læremiddeltilbud med andre barn i det norske skolesystemet"

Sorry Gaski! Du tar feil! Å kalle kunnskapsdepartementet for udugelig er å sette Sametinget i et dårlig lys. Kanskje er det riktig at kommunikasjonen med kunnskapsdepartementet er krevende, men det rettferdiggjør ikke slike handlinger.

Jeg stilte oppfølgingsspørsmål, og spurte om Gaski innså at hans oppførsel skadet Sametinget, og også om han hadde tenkt å beklage. Da svarte Gaski at han beklaget at han la seg på samme debattnivå som kunnskapsdepartementet, og at han innser at det skulle han ikke ha gjort!

Men Gaski, deter ikke pent å si at Kunnskapsdepartementet har et lavmål. Det er av og til lov å trø feil. Men da er detmest viktig å legge seg litt flat, og beklage at man har trådd feil. En unnskyldning skader heller ikke.Jeg har for øvrig ikke fått svar på spørsmålet mitt, for hva mener president Olli? Det har ingen enda svart på......

Ingen kommentarer: