torsdag 13. november 2008

Toleranse for ulike seksuelle legninger

Nå vil NSR ha holdningskampanje!

I Sametingets handlingsplan for likestilling foreslår NSR at det nå skal settes igang handlingskampanjer! Nå må toleranse for ulike seksuelle legninger virkelig settes på dagsordenen. I tillegg må vi oppfordre organisasjoner til å være med å sette dette på dagsordenen.

Dette vil vi fordi vi ønsker et enda mer åpent samisk samfunn! Homofile, lesbiske og mennesker med transkjønnet identitet skal tørre å være åpne om sine legninger uten frykt for eventuelle reaksjoner. Vi ønsker at alle, uansett seksuelle legninger skal oppleve at man har gode levevilkår. Derfor er det viktig med holdningskampanjer og økt kunnskap.

Vi vil ha bukt med fordommer. Vi vil ha aksept og toleranse i Sápmi!

1 kommentar:

kirsti guvsám sa...

En enstemmig komite støttet dette! Det er bra :)