onsdag 26. november 2008

Vil ikke snakke om sitt eget forslag

Det er bekymringsfullt at Anders Urheim(Samisk sosialdemokratisk parti) ikke engang vi argumentere for sitt eget forslag i Sametingets budsjett. Men det er ende mer uforståelig at Arbeiderpartiet støtter dette forslaget, som jeg mener er noe uforsvarlig og ikke i tråd med tidligere vedtak. Men hvilke konsekvenser får dett forslaget? Hvordan blir det egentlig med læremiddelproduksjonen da? Det har ikke jeg fått noe svar på.

Men man gjør vel alt for å få flertall i budsjett, og det er jo slik at Arbeiderpartiet vil vedta først, for så å gå i dialog med berørte parter. Diktatorisk?

Sametinget vedtok i mai en læremiddelplan hvor Drag skole i Tysfjord forslås som en ressursskole for læremiddelutvikling. De søkte sametinget om 2, 7 millioner, men rådet foreslo bare 2 millioner i budsjettet. For å oppnå flertall inngikk Arbeiderpartiet samarbeid med Urheim, og foreslår nå at "Sametinget forutsetter ved tildeling til pilotprosjetet at søker bistår også Musken skole, både faglig og ressursmessig".

Det har jo vært mye om Musken skole i media i det siste. De har hatt mangel på lærere og ble truet med nedleggelse. Nå ser dette ut til å være ordnet for dette skoleåret. Men hva med neste år, og året etter det? NSR mener det ikke er riktig å overta kommunale oppgaver på Sametingets budsjett. Dette må løses på annen måte!

Hva innebærer egentlig forslaget som nå er fremmet? Betyr det at Drag skole skal være vikar- byrå for Musken skole? Anders Urheim vil ikke svare på dette. Han sier at vi forskudderer innholdet, men hva ligger i det da? Hvorfor vil ikke Urheim si noe om det?

Drag skole søkte om 2,7 millioner, hvor det er budsjettert med tre stillinger; 50% til prosjektledelse og 2,5 stillinger til produksjon/oversetting av læremidler. Drag skole skriver ikke noe om at prosjektet innebærer å bistå Musken skole faglig og ressursmessig. Å bistå Musken skole kan ikke jeg forstå annet enn at det skal være lærerkrefter. Hvordan blir det da med læremiddelproduksjon? Vil ikke Urheim og Arbeiderpartiet ha lulesamisk læremiddelproduksjon? Hvordan skal den løses da? Nei, Urheim ville ikke svare på det heller...

Forslaget er nok ikke gjennomtenkt!

.. ja og apropo å holde sin sti ren, som Urheim maser om på talerstolen, så er det bare å konstantere at det er lettere å se flisa i andres øyne enn tømmerstokken i sin egen...

6 kommentarer:

Anders Urheim jr. sa...

Sametinget gir Tysfjord frist for avklaringer om samisk ressursskole


Sametingets flertall vedtok Sametingsbudsjettet 2009 onsdag 26. november 2009, bestående av fem enkeltpartier og Arbeiderpartiet. Et av punktene gjelder årlige bevilgningener på 2 millioner kroner til pilotprosjektet om lulesamisk ressursskole til Drag og Musken skoler i Tysfjord.

- Sametingets vedtak forutsetter krav om at Drag skole, dermed også Tysfjord kommune, i hele prosjektperioden bistår Musken skole, både faglig og ressursmessig. Det er kommunen selv som har bidratt til stor usikkerhet om den har vilje til å ivareta sine samiske skoler. Dette er uansett ikke driftsmidler til en lovpålagt kommunal oppgave.

Tysfjord kommune får nå en frist til 1. februar 2009. Til da må man avklare om man ønsker denne bevilgningen eller ikke, og hvordan man ivaretar Sametingets krav ved bevilgningen.

Ønsker man ikke disse midlene eller ikke oppfyller kravene, vil Sametinget søke løsninger med annen aktør. Dette for å oppfylle de opprinnelige målsettingene, herunder sikre lulesamisk læremiddelproduksjon. Dette ble fremsatt i plenum i 2005 (Jokkmokk) av meg.

Altså sametingsrepresentanten Anders Urheim jr, fra Samisk Sosialdemokratisk Parti.

Det opprinnelige forslaget om ressursskoler / kompetansesentra i lulesamisk språkområde på norsk side ble fremmet i Sametingets plenum i Jokkmokk i februar 2005 av Anders Urheim.. Formålet med forslaget består av flere elementer, der småskalaproduksjon av læremidler er en del av helheten.

- Vedtaket setter klare krav til søkerne. Disse får nå en bestemt frist å forholde seg til. Det er nå opp til aktørene selv å overholde fristen og finne snarlige gode løsninger i forhold til Musken skole. Det fins mange andre kompetente folk og aktører.

- Lulesamisk læremiddelproduksjonen sikres uansett hvem som er aktør, og et kompetansesenter skal nettopp være en ressurs for andre samiske skoler i området. Et samarbeid med lulesamiske miljøer på svensk side kan være konstruktivt.

Jeg er fornøyd med vedtaket, som nå er i tråd med mitt opprinnelige fra 2005. Men den gode vilje er dette et oppbyggende tiltak for å bevare og sikre Musken skole og dermed livsnerven i den lulesamiske bygda.

Sametingets plenumsvedtak 26.11.09 er slik:
(innledende tekst, som beskriver essens og beløp. Vedtaket avsluttes slik:

”Sametinget forutsetter ved tildeling til pilotprosjektet i prosjektperioden at søker bistår også Musken skole, både faglig og ressursmessig. Så fremst søker ikke vil nyttiggjøre seg av bevilgningen innen 1. februar 2009, vil pilotprosjektet søkes løst i forhold til annen aktør, med egen og formålstjenlig organisering.

Ordningen forvaltes av Sametingsrådet.”

FOR DEN SOM HAR LEST HIT, SÅ HAR JEG SVART PÅ DE FLESTE SPØRSMÅL SOM OGSÅ KIRSTI GUVSÁM STILLER HER PÅ BLOGGEN.

Når det er plenum i Sametinget, så har f.eks. jeg vanligvis kun 3-4 minutters taletid i en sak som har f.ex. 2 timers behandlingstid i plenumssalen.

Dette betyr at man ikke får tid til å si så mye, en god del må man derfor bare la være å si.

I budsjettsaken 2009 hadde jeg 2009. Da skulle jeg legge fram eget forslag, forklare, kommentere andre viktige punkter over hele Sábme (hele budsjettet) osv. osv. Da sier det seg selv at tiden blir for knapp, og jeg kan da svare på andre måter. Som her og nå.

Anders Urheim jr.

Anonym sa...

Kansje Arran kan søke på midlene hvis ikke Drag skole vil fortsette med prosjektet????

Anonym sa...

Det første som slo meg når jeg begynte å lese Urheims svar her, var at han hjelper Arran Lulesamisk Senter med å få læremiddelproduksjonsprosjektet dersom Drag skole takker nei. Dette bør NSR være glade for -igrunn!

Anonym sa...

Dersom andre aktører enn Drag skole har lulesamisk pedagogisk kompetanse til læremiddelproduksjon, må det jo være Arran Lulesamisk senter Urheim har i tankene.
Hadde aldri trodd at Urheim kjempet for at Arran skulle få noen som helst midler fra Sametinget.
Da er Urheim egentlig på linje med NSR likevel..

kirsti guvsám sa...

Jeg ser at Urheim mener læremiddelproduksjonen blir ivaretatt nå når Drag skole blir et vikarbyrå.

Hvordan kan man bistå en annen skole faglig og ressursmessig dersom de midlene en får tildelt skal brukes til nettopp utvikling av læremidler? Det forstår jeg fortsatt ikke. Jeg kan ærlig talt ikke forstå hvordan det skal være mulig å feks undervise i samisk i Musken og utvikle læremidler samtidig. Hva er det Urheim mener? Jeg forstår det fortsatt ikke.

Ja, det er sant at Tysfjord kommune har skapt usikkerhet rundt Musken skole. Den saken kunne det vært en annen håndering av. Urheim sier jo at det er opp til søker å finne en løsning for Musken skole. Vel, hvem andre enn Tysfjord kommune har ansvar for skolen? Hvis feks Árran vil ha prosjektet, skal Árran måtte ta ansvar for en skole for å kunne utvikle læremidler? Det er jo en merkelig bruk av ressurser. Vil andre private aktører ta på seg et slikt ansvar? Er det noen spesielle Urheim har i tankene?

Jeg håper Urheim kan forklare hvordan det blir læremidler ut av dette. Det er for meg en gåte.

Anders Urheim jr. sa...

Hvordan det blir læremidler av dette?

Tja, du kan jo begynne med å lese papirene og protokollene, så kan du rett ut lese om de ulike løsningene jeg snakker om. Les blant annet mitt plenumsforslag fra februar 2005 (Jokkmokk), som i detalj redegjør for grunntanke, gjennomføring og begrunnelsr.