tirsdag 2. desember 2008

Utgått på dato?

Sametinget har fått mye skryt for at det har like mange kvinner og menn blant representantene. Det betyr ikke at Sametinget automatisk er likestilt, men det er en annen diskusjon. Det er ingen selvfølge med jevn kjønnsrepresentasjon, og slettes ikke at det også er unge representanter. Takket være bevisst strategi fra (blant annet) NSR fikk vi det til!

Denne perioden er det bra ungdomsrepresentasjon, men bare jenter. Ingen gutter! Det må vi gjøre noe med. Vi trenger unge menn/gutter på Sametinget! Hvordan skal vi få det til? Under likestillingsdebatten oppfordret Aili kvinner til å ta gjenvalg. Det viser seg nemlig at kvinner gir seg lettere i politikken enn menn.

Skal vi kvinner vike for å få unge menn inn på Sametinget? Da risikerer vi jo å få for få kvinner inn. Det er jo ikke det vi vil. Så jeg tok replikk på Aili og oppfordret "godt voksne menn til å vurdere å gi sin plass til unge menn".


Noen
følte seg visst truffet...

Ingen kommentarer: