fredag 27. mars 2009

Mottak?

What is mottak? What means mottak?

Det mest naturlige i min hverdag er å forklare at det er det samme som "camp". "Camp for asylumseekers." Men siden vi står foran et varemottak, og akkurat hadde gått forbi et akuttmottak, innser jeg at den forklaringen er heller tynn, for ikke å si svært merkelig.

Jeg blir svar skyldig, for hva er egentlig et mottak? Hva er felles for asylmottak og varemottak? Jeg knøvler fram et svar, og innser at det er jammen ikke lett å svare på- sånn kort og enkelt.

Etter å ha tenkt litt har jeg kommet fram til at det er et sted man tar i mot noe eller noen, varer eller asylsøkere. Rar forklaring. Rart ord. Noen bedre?

2 kommentarer:

Lisbeth Somby sa...

får en assosiasjon til tekniske hjelpemidler. Som tegnspråktolk er jeg lokalisert til Hjelpemiddelsentralen som definerer meg som tolk som et teknisk hjelpemiddel. Like "kaldt" som mottak.

Med mottak forstår jeg som et kortvarig opphold for så bli sendt videre, det være seg spesielle produkter,varer til distribusjon eller obs ..mennesker. Like god sammenlikning som i ditt innlegg, hva? Men asylmottaksopphold kan da bli langvarige...asylmottak fungerer vel noe tilsvarende et senter?

kirsti guvsám sa...

ja, mottak er et kaldt ord. Jeg liker helst å bruke "camp", som vi jo bruker til daglig da.....