søndag 12. oktober 2008

Nok nå, Olli!

Sametingspresident Egil Olli(Ap) har bestemt seg for å gå av om han taper institusjonsmeldinga under neste plenumsbehandling. Dette begrunner han i at opposisjonen ikke følger sametingts spilleregler. Hvilke spilleregler han mener, har han ikke klart å forklare godt nok.

Sametingspresidenten klager på at sametingsrådet ikke får fremme sin politikk, men kjære Olli, er det ikke det rådet HAR gjort?
Saken er jo blitt behandlet i gruppemøter og komitemøter, og saken SKAL behandles i plenum. Å være uenig i sametingsrådets håndtering av saken, og ikke minst politikken meldingen inneholder er ikke det samme som å nekte rådet å fremme sin politikk.

Sorry Egil,det er innholdet i institusjonsmeldingen som er problemet. Vi er uenige i mange forslag! Å være uenig med rådet er ikke det samme som å nekte rådet å fremme sin politikk.

Møtelederskapet mente instillingen fra plan- og finanskomiteen ikke helt var som den burde.
Nå har NSR tatt til følge møtelederskapets anbefalinger, og vil derfor endre en setning, så det blir helt riktig. Møtelederskapet sier ikke noe om at spilleregler brytes. Man KAN komme med forslag til meldinger, men ikke endre teksten i den. Akkurat som NSR og SÁB sitt forslag.

Kanskje handlet Olli og co litt for fort, og ser i ettertid at institusjonsmeldinga er en veldig dårlig sak å stille kabinettspørsmål på? Eller forsøker Olli nå å dekke over rådets (manglende) politiske arbeid med å skylde på at opposisjonen bryter spilleregler, noe som opposisjonen faktisk IKKE gjør?

Så slutt med spilleregel- tullet Olli! Det er ikke fair av noen politikere (og i allefall ikke av en president) å skylde på andre når det er sametingsrådet selv som ene og alene har ansvaret for situasjonen.

Ingen kommentarer: